pondelok 19. septembra 2011

,,Poďme sa zoznámiť"

Dňa 16.9.2011 sa uskutočnilo na ZŠ-P. Kellnera Hostinského podujatie
v ŠKD s názvom ,,Poďme sa zoznámiť“.

 Cieľom podujatia bolo prijať prvákov do kolektívu žiakov
 ZŠ- P. Kellnera  Hostinského.
 Malí prváčikovia plnili rôzne športové disciplíny,
pri ktorých im pomáhali starší žiaci školy.
Na záver si všetci spoločne zatancovali a 
prváci boli pasovaní štvrtákmi z našej školy .
Každý prváčik dostal pasovaciu listinu, záložku do knihy v tvare slniečka, ktoré je aj symbolom našej školy a malú sladkosť.
Touto cestou sa chceme poďakovať
 pánovi Ligártovi, ktorý ochotne ozvučuje každé podujatie školy.


Pripravila: vych.M.Mičková
foto:vych.A.Vrábeľová