štvrtok 26. apríla 2012

Deň Zeme po našom, alebo MLADÍ ENVIRKOVIA

гиф анимация пейзажкрасивые анимации
Deň Zeme pripadá na 22.apríl, ale vzťah k prírode a k nášmu životnému prostrediu treba preukázať 365 dní v roku.Na našej škole 22.apríla vrcholí celoročná aktivita prostredníctvom našich MLADÝCH ENVIRKOV. Naši najmladší žiaci v ŠKD majú tvorivú fantáziu.Celoročnú starostlivosť o životné prostredie premenili na súťaživosť medzi oddeleniami v ŠKD.Rozhodli sa s p.vych., že z odpadových plastových materiálov
vytvoria najväčšieho hada.
V Deň Zeme, keď sa na nás usmialo slniečko, vládla na školskom dvore skvelá atmosféra. Deti s radosťou navliekali pripravené plastové fľaše a vytvárali pomyselného hada.O veľkosti hadov rozhodovali p.vychovávateľky.
Zvíťazilo odd.p.vych.V.Barnovej(Šmolková trieda), ktoré získalo
veľkú sladkú odmenu v podobe čokolády.

pripravila: p.vych.A.Čemanová