piatok 20. mája 2011

SVETOVÝ DEŇ RODINY

Pani učiteľka Mgr.V.Vilhanová pripravila pre deti ŠKD zábavnú súťaž:
,,Výchova k materstvu a rodičovstvu "
 pre deti 2. a 3. ročníka.

Trojčlenné družstvá súťažili v týchto disciplínach:
1.Prebaľovanie
2.Kŕmenie z fľaše
3.Uspávanka
4.Bolenie bruška-dieťa si nevie odgrgnúť
5.Obliekanie bábätka

Porota bola zostavená z detí a p. učiteliek.
   
Hodnotili šikovnosť,dôslednosť,opatrnosť pri jednotlivých disciplínach a vedomosti, ktoré dievčatá obkukali pri svojim mamičkách, ktoré sa starajú o svoje ratolesti.V družstvách súťažili väčšinou dievčatá, ktoré majú malých súrodencov, ale aj také ktoré majú v rodine malé bábätká. Dievčatá boli veľmi šikovné a zodpovedné pri zadaných úlohách.Dievčatá boli odmenené sladkosťami, ktoré im odovzdala porota a p.uč.Vilhanová.Počas súťaže k nám zavítala aj televízia STV, ktorá dievčatá nakrútila.
Ukážky a rozhovory si môžu rodičia pozrieť v televízii na STV - Regionálne správy.
 

Umiestnenie dievčat: 

za 2.ročník sa na 1. mieste umiestnili dievčatá

za 3.ročník sa na 1. mieste umiestnili dievčatá:
Viktória Poprocká
Patrícia Igová
Viktória Ilčíková


pripravila:vych.A Vrábeľová
18.5.2011

štvrtok 19. mája 2011

Mladý zdravotník SČK

Dňa 16.5.2011 sa uskutočnilo 
Územné kolo súťaže mladých zdravotníkov SČK ZŠ.


Súťaže sa zúčastnilo 5 členné družstvo + 1 náhradník.
Zúčastnili sa dievčatá 4.B triedy a to:
Zuzana Ďuricová,Gréta Hanusová, Daniela Borošová, Nikoleta Széplakyová, Veronika Odlerová, Lucia Kováčová

 
Súťažilo sa v troch disciplínach a to :
1.vedomosti o Červenom kríži a Slovenskom Červenom kríži - test
2.zdravotnícke vedomosti - test
3.praktické poskytovanie prvej pomoci - kde naše dievčatá poskytovali prvú pomoc pri zlomenine ramena,odrenine kolena a záchrane života - resuscitácia.


Naše družstvo sa umiestnilo na 2. mieste
s počtom bodov 232 za čo im blahoželáme.

                                                                                 pripravila: vychovávateľka V. Kováčová

nedeľa 15. mája 2011

Mladí záchranáriMotto:
Každý život sa ráta...
Ako vždy, ide o sekundy...
Každý z nás sa minimálne raz v živote dostane do situácie život ohrozujúcej, alebo môže pomôcť v takejto situácii vo svojom okolí.

Ak dôjde k zástave srdcovej činnosti (úraz elektrickým prúdom, topenie sa, autonehoda, infarkt a pod.), musí byť poskytnutá nepriama masáž srdca a umelé dýchanie z úst do úst do troch minút, ináč je malá šanca na prežitie (u ľudského mozgu, ktorý je bez kyslíka viac ako tri minúty, môže dôjsť k nezvratnému poškodeniu). Rýchla zdravotnícka pomoc sa na miesto nešťastia v priemere dostane za osem až desať minút...

Čo z toho vyplýva? Treba ovládať poskytovanie predlekárskej prvej pomoci? Budeme sa nečinne prizerať a necháme človeka našou neschopnosťou umrieť?
Ten človek môže byť otec, mama, brat, sestra, najlepsí kamarát – kamarátka, syn, dcéra, vnuk, vnučka, manžel, manželka, starý otec, stará mama…každý človek patrí do svojej rodiny…aj Tvoj blízky sa raz nemusí vrátiť domov, pretože niekto nevie alebo nechce poskytnúť predlekársku prvú pomoc...všetci sme na jednej lodi a pomáhať si musíme navzájom...je to tak?

Falck Záchranná a.s. je najväčším poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby na Slovensku.
Naši žiaci z ŠKD privítali v piatok13.5.2011 na školskom dvore zdravotníkov zo záchrannej služby.Deti boli oboznámené s dôležitými číslami, ktoré sú dôležité pri záchrane ľudského života. Záchranári predviedli deťom ukážky prvej pomoci (zlomenina ruky,nohy,zástava srdca atď...), pričom sa deti stali figurantami, na ktorých im predviedli základy prvej pomoci. Oboznámili sa s interiérom a vybavením sanitky.112 - Linka tiesňového volania
150 - Hasiči
155 - Rýchla zdravotnícka pomoc
158 - Polícia
159 - Mestská polícia

pripravila: text a foto vych.A.Vrábeľová
akciu zabezpečila vych.V.Kováčová

Deň matiek


Mame
Keď nájdete kvet
Keď sa stratia záveje,
keď sa slnko zasmeje
keď prvý kvet nájdete,
ten najkrajší na svete,
zaneste ho svojej mamke;
poteší sa iste
a bude mať také oči
ako nebo čisté.myspace layouts, myspace codes, glitter graphics
Nezabudnite, že druhá májová nedeľa je venovaná našim mamičkám, mamkám, starým mamám. Zaželajme im krásny deň matiek a nehnevajme ich!!!
 Nezabudnime im povedať, ako ich máme radi.
Aj naše deti v ŠKD vyrábali pozdravy, srdiečka a kvietky pre svoje mamičky, aby si uctili lásku a obetavosť svojich mamičiek.
pripravila: text vych.A.Vrábeľová

streda 4. mája 2011

Stavanie májaMáje ako kultúrny jav boli známe už v antike, ako symboly ochrany pred zlými duchmi a chorobami. Neskôr mládenci stavali dievčatám máje ako symbol zelene, života, aby boli dievčence pekné, štíhle a zdravé.
Aj naši chlapci z ŠKD priniesli našim dievčatám zelenú brezičku.Dievčatá ich privítali na školskom dvore a spolu s pani vychovávateľkami spievali pieseň:,,Staviame máje".Brezičku vyzdobili farebným krepovými stužkami a na záver sme ju pripevnili na vchodovú bránu školy.
Stavanie májov
Stavanie májov

  
  
  
  
pripravila:text vych.A.Vrábeľová
               foto vych.V.Kováčová,A.Vrábeľová