utorok 21. novembra 2017

Svetový deň pozdravov v triedach Janka Hraška v Slniečkovej triede

Svetový deň pozdravov 
Sviatok vznikol pred 41 rokmi v roku 1973. Založili ho bratia McCormackovci, vtedy zakladatelia WHD ( World Hello Day). 

Od roku 1973 sa Svetový deň pozdravov dodržuje približne v 180 krajinách sveta. 


Dňa 21.11. sa triedy druhého ročníka stretli v triede Slniečkovej.

Pripravili sme pre deti prezentáciu o Svetovom dni pozdravov, v ktorej sme sa dozvedeli kedy a ako vznikol sviatok a kto ho založil. Povedali sme si čo by mali ľudia v tento deň robiť a čo v tento deň môžu urobiť deti. S deťmi sme si povedali ako sa môžu spojiť napríklad s rodinou, s ktorou nie sme v osobnom kontakte.
Vysvetlili sme si čo je pozdrav a čo znamená. Deti mali možnosť na vlastné vyjadrenie a ich skúsenosti, kedy sa im niekto neodzdravil a ako sa za tým cítili alebo naopak kedy sa oni zámerne nepozdravili.
Na záver prezentácie sme si prečítali pozdravy v cudzích jazykoch.
 Aktívne sa do diskusie zapájali všetky deti.

Po prezentácií sme deti rozdelili do skupín a rozdali sme im pracovné listy. Pracovné listy boli o pozdravoch, správnom predstavovaní sa, nápisoch a o tykaní a vykaní. 
Deti na pracovných listoch pracovali spoločne.                                                                          
Po vypracovaní pracovných listoch sme deťom ich listy obodovali a vyhodnotili. Spoločne v triede sme vyhodnotili miesta, na ktorých sa deti umiestnili. Každé dieťa bolo odmenené diplomom a sladkou odmenou. Prvé tri miesta dostali balík cukríkov, ktoré si deti rozdelili medzi sebou.  blog a text pripravila: S.Nosáľová, foto A.Vrábeľová


nedeľa 19. novembra 2017

Trieda Janka Hraška

Naša jesenná výzdoba v triede Janka HraškaS deťmi sme vyrábali dáždniky na výzdobu našej triedy. Deti pri maľovaní používali temperové farby, pracovali podľa vlastnej fantázie.

Pre deti som pripravila KVÍZ O SLUŠNOM SPRÁVANÍ, ktorý sme si spoločne urobili v triede. Detí som sa pýtala dopredu pripravené otázky, ich úlohou bolo správne odpovedať a odpoveď odôvodniť.
Po zodpovedaní všetkých otázok deti vytvorili skupiny, kde bolo ich úlohou na výkres spoločne nakresliť slušné správanie sa v škole, doma,...


Deti v triede Janka Hraška vyrábali žalude. Deti dostali maketu, ich úlohou bolo obkresliť, vystrihnúť. Pri maľovaní sme používali temperové farby. Ich úlohou bolo žalude maľovať rôznymi technikami, pri maľovaní sme miešali farby a pozorovali, ako nám z rôznych farieb vzniknú typické farby pre žalude.


                                                            pripravila: S.Nosáľová

sobota 4. novembra 2017

Halloweenske tvorenie v bodkovej triede


                                                                            blog pripravila : Ivona Némethová

Medzinárodný deň školských knižníc

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Stonožky čítajú bodkám....                                                                                                                     V bodkovej triede sme si tento významný deň pripomenuli čítaním knihy Danka a Janka od Márie Ďuríčkovej - túto knihu nám celú prečítali deti zo stonožkovej triedy - čítali nám ju počas celého týždňa - a prečo práve táto kniha ? Lebo je to kniha, na ktorej odrastajú takmer všetci prví samostatní čitatelia. Veselé i poučné príbehy na nerozoznanie podobných sestričiek - dvojčiat. Sú ako všetky deti, hašteria sa a pomáhajú si - no najkrajšie príbehy však zažijú v rozprávke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                   posledný deň sme si vyrobili vlastné záložky do knihy
                                                                                    blog pripravila : Ivona Némethová