pondelok 30. októbra 2017

Aktivity v triede PÁ A PÍ mačiatkovej v októbri

SVETOVÝ DEŇ ÚSMEVU - 6. 10
Oslavuje sa od roku 1999. Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia a dobrej vôle. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími.
V ŠKD sme si vyrobili "vlastný" úsmev a takto sme sa pofotili.
Pozrite sa na nás akí sme vysmiati...
-----------------------------------------------------------------------

SVETOVÝ DEŇ POŠTY - 9.10
V ten deň v roku 1874 podpísali v Berne predstavitelia 22 poštových správ sveta Dohovor o obecnej jednote poštárskej. Tak vznikla Všeobecná poštová únia (General Postal Union), premenovaná v roku 1878 na kongrese v Paríži na Svetovú poštovú úniu (Universal Postal Union). Slovensko ako samostatný suverenný štát sa stalo jej členom krátko po proklamovaní samostatnosti už 19. marca 1993. Tento deň sa využíva aj na vydanie nových či pamätných známok. Využíva sa aj na osobitné akcie, akými sú napríklad deň otvorených dverí na poštovom úrade, v strediskách triedenia listov, poštových múzeách.
V ŠKD sme navrhovali vlastnú poštovú známku.
Práca nás zaujala o čom svedčia aj naše práce.

-----------------------------------------------------------------------

SVETOVÝ DEŇ UMÝVANIA RÚK - 15.10


" ČISTÉ RUKY MÔŽU ZACHRÁNIŤ ŽIVOT "
To je motto celosvetového dňa umývania si rúk mydlom, 
ktorý pripadá na 15. októbra. 
Kampaň organizácie UNICEF má upozorniť na fakt,
že umývanie rúk je jednou z najúčinnejších
prevencií pred chorobami.

Tento deň je výzvou na zlepšenie hygieny rúk,
a preto sme si aj my tretiaci z triedy Pá a Pí pripomenuli tento deň
s cieľom propagovať správnu hygienu rúk medzi deťmi tak, 
aby sa pre nich stala pravidelným návykom.
Vysvetlili, ukázali a vyskúšali sme si správnu techniku umývania rúk...-----------------------------------------------------------------------

MEDZINÁRODNÝ DEŇ STROMOV - 20.10
Deň stromov sa oslavuje od roku 1872. Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe a pýši sa tak až 41-% zalesnenosťou. Cieľom tohto dňa je podporiť záujem verejnosti o lesnícku problematiku, sprostredkovať jej históriu i súčasnosť, poslanie, význam a nenahraditeľnosť. Zámerom je, aby si ľudia uvedomili estetickú, psychologickú a hospodársku hodnotu stromov a podporili tak tento deň zasadením nového.
Deti z ŠKD 3. ročníka - tried Mimoni, Máša a Medveď, Trpaslíkovej a Pá a Pí mačiatkovej sa zišli na školskom dvore. P.vych. Hegedusová pre nich pripravila rôzne aktivity, ktoré súviseli so stromami. 


----------------------------------------------------------------------


SVETOVÝ DEŇ SPORENIA - 31.10
Bol vyhlásený na 1. medzinárodnom bankovníckom kongrese v Miláne v októbri 1924. V roku 1989 ho schválilo OSN. Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o význame úspor pre domácnosti a ekonomiku krajiny. Sú dôležitým prvkom v boji proti chudobe a prvkom sociálneho a ekonomického pokroku.
My deti 3. ročníka ŠKD - z tried Mimoni, Máša a Medveď, Trpaslíkovej a Pá a Pí mačiatkovej sme sa zišli v triede Trpaslíkovej na besede. Dcéra p.vych. Hegedusovej Janka Hegedusová nám prišla porozprávať o význame úspor, sporení ako takom, vysvetlila nám niektoré neznáme pojmy, dokonca sme sa dozvedeli aj niečo z histórie peňazí ako platidla...Zopakovali sme si aj niečo o našej mene, ktorou je EURO (kedy bolo u nás zavedené, aké euromince máme, čo je na nich zobrazené, ...).
Povedali sme si aké finančné inštitúcie máme v našom meste a kde sa nachádzajú. Všetky deti boli v závere besedy odmenené vecnými predmetmi ako napr. kľúčenky, balóniky, zápisníky, jojo, farbičky,...

Blog pripravila: Renata Suňaiová