nedeľa 1. októbra 2017

Svetový deň srdca

červené srdiečka, krúžky, červené pozadie

Svetový deň srdca bol vyhlásený v roku 2000, aby zvyšoval povedomie o dôležitosti zdravého životného štýlu a pripomínal, že ochorenie srdca a cievna mozgová príhoda sú hlavnými príčinami smrti a na celom svete si každoročne vyžiadajú 17,5 miliónov životov.

Pri príležitosti tohto dňa sa na celom svete osvetľujú významné budovy a stavby červenou farbou, aby týmto vizuálnym symbolom vyjadrili podporu boja proti predčasnej úmrtnosti spôsobenej kardiovaskulárnym ochorením.

Aj tretiaci si tento deň pripomenuli prezentáciou o srdiečku, pesničkami od Mira Jaroša a aktívnym pohybom na multifunkčnom ihrisku.
Pripravili: p. vych. R. Suňaiová, J. Hegedúsová, H. PindiakováŽiadne komentáre:

Zverejnenie komentára