piatok 28. decembra 2012

Mesiac december v Krtkovej triede

Deti v oddelení v priebehu mesiaca vyrábali Mikulášov,čertíkov,
čižmičky pre Mikuláša,
v ktorých si deti našli sladkosti a zároveň
 od Mikuláša dostali adventný kalendár,
vyrábali adventný veniec do triedy,
darčeky pre rodičov(záložky do knihy),
pozdravy pre blízkych,
učili sa básničky a pesničky na Mikuláša a na Vianoce.
Maľovali stromčeky,betlehem,vianočné reťaze
na stromček a zároveň si vyzdobili aj stromček v triede,
pod ktorým si posledný deň našli aj darčeky do ŠKD.
Viac fotiek nájdete pod názvom fotky.
pripravila:vych.A.Vrábeľová

Vianočné trhy

Deti spoločne s pani vychovávateľkami pripravovali výrobky
 na VIANOČNÉ TRHY,
ktoré sa potom predávali na I.st.
Boli to rôzne svietniky, stromčeky,anjeliky,
vianočné gule, zvončeky, snehuliakov, sobíky,
hviezdičky a ďalšie ozdoby na stromček.privpravili:všetky vychovávateľky

MESIAC DECEMBER v ŠKD

V decembri  sme prichystali pri príležitosti Mikuláša pre deti
 bábkové divadlo BABADLO:,,RADUJME SA,VESEĽME SA"
  
pripravila:vych.A.Vrábeľová

piatok 30. novembra 2012

Práce detí za mesiac november v Krtkovej triede


Martin na bielom koni

a ježkovia zo zemiakov

Aké stromy poznáš - rozdelenie:
 
veverička
 
Jesenný strom - listy

 
kukurica
 
 
enviromentálna výchova v ŠKD

 
výroba adventného kalendára
pripravila: vych.A.Vrábeľová

Medzinárodný deň bez fajčenia

20.november je
Medzinárodný deň bez fajčenia,
 nazývaný aj ako nefajčiarsky deň.Keď sa povie fajčenie, väčšina detí povie fuj, nikdy, smrdí to, je to zlé....Majú pravdu, ale napriek tomu mnohí z nich vo vyššom veku siahnu po tejto,,legálnej droge". Na to, aby mohli naozaj bojovať proti fajčeniu, musia mať aj určité teoretické vedomosti o zložení, škodlivosti cigarety, o vplyvoch na zdravie človeka a aj o negatívnom vplyve fajčenia na zdravie blízkych ľudí.
Dúfame, že im to vydrží po celý život.
Svoj názor vyjadrili žiaci 4.C triedy -X.oddelenie
ŠKD výtvarnými ale aj literárnymi prácami:
 
 
Cigaretka

Každý si vie zapáliť
no nevyhne sa malérom.
No nie každý vie odmietnuť
a tým sa stať frajerom!

Fajčenie je zlozvyk zlý,
preto radšej nezačni.
Cigareta je zlá vec,
preto radšej cukrík zjec!
                                                          4.C trieda

Žiaci 3. a 4. roč. po  besede plnej informácií, ktorú pripravila Mgr.M.Sviteková , bol každý žiak
presvedčený o tom, že nikdy fajčiť nebude.
Pre deti si p. učiteľka pripravila aj kvíz.
Deti súťažili v družstvách . Z každého oddelenia boli 3 zástupcovia.
Deti odpovedali formou odpovedí,
kde si z troch možností(a,b,c) mali vybrať správnu odpoveď.
Tu sú naši najlepší:
1.miesto

2.miesto

3.miesto

Aj deti z I.oddelenia
(Krtková trieda a trieda Včielky Maji )
sa zapojili do aktivít na  tému:
Medzinárodný deň bez fajčenia.
Deti pripravili pre svojich rodičov pracovné listy, ktoré obsahovali informácie o fajčení a vplyve fajčenia
 na zdravie človeka. Deti vyrobili značku
ZÁKAZ FAJČENIA.
Pracovný list mali odovzdať svojim rodičom fajčiarom a poprosiť ich, aby aspoň jeden deň vydržali bez cigarety.Niektorí rodičia prosbu detí aj dodržali, začo im chcem poďakovať ja, ako vychovávateľka ,
 ale hlavne vaše deti. Ešte raz veľká vďaka rodičia! 
pripravila:vych.A.Vrábeľová,I.Némethová

piatok 16. novembra 2012Všetky deti z ŠKD a celej školy  sa stretli na školskom dvore a zatancovali sme si Gangnam style. Program nám pripravili bývalí žiaci školy pri príležitosti Dňa študenstva, ktorý si primomíname 17. novembra.
Na záver sa žrebovala tombola,
 kde niektoré deti získali odznaky, tričká a balíčky.
DJ-om bol odmenený aj
najlepší tanečník Alex z Krtkovej triedy.
Alex s odznakom od DJ
  

pripravila: vych.A.Vrábeľová

streda 14. novembra 2012

Halloween

Halloween Images, Scraps, Comments, animated graphics and glitters for Orkut, Myspace, Facebook, Hi5, Tagged, Friendster Halloween Comments, graphics and glitters for myspace, friendster, hi5
Halloween je sviatok oslavovaný večer 31. októbra. Oslavujú ho predovšetkým deti oblečené v kostýmoch, ktoré navštevujú susedov a pýtajú sladkosti. Pôvodný názov bol Halloween, skratka z anglického Halloweenen (doslovný preklad: predvečer všetkých svätých).
Tradičnými znakmi Halloweenu sú špeciálne vyrezané tekvice,vo vnútri ktorých je sviečka, ďalej čarodejnice, duchovia,netopiere, čierne mačky, metly, oheň, príšery, kostlivci a pod. Farby červená, žltá, oranžová a čierna.
 Halloween Comments, graphics and glitters for myspace, friendster, hi5
Aj naše deti v ŠKD si prácami pripomenuli tento deň.Poobede sme pripravili pre deti diskotéku, kde si deti s radosťou zatancovali a vyšantili sa .
Halloween Images, Scraps, Comments, animated graphics and glitters for Orkut, Myspace, Facebook, Hi5, Tagged, Friendster
 
          
   
 práce detí z Lienkovej triedy, aktivity z Krtkovej
triedy si nájdete v časti fotky.
pripravila: vych.A.Vrábeľová