nedeľa 11. novembra 2018

Bodková trieda

Svetový deň behu
Pri príležitosti Svetového dňa behu sme sa v bodkovej triede rozhodli stráviť tento deň športovo. Spoločne sme bežali okolo ihriska. Keďže sme mali z behu veľkú radosť, ďalšiu hodinu sme behali pri futbale a súťažili sme v rôznych hrách. Tak sme spolu prežili pekné popoludnie, utvrdili si kamarátske vzťahy a potvrdilo sa nám pravidlo v zdravom tele zdravý duch.pripravila : Ivona Némethová