štvrtok 31. októbra 2019

Medzinárodný deň bez fajčenia - Medzinárodný deň bez fajčenia, alebo tiež nefajčiarsky deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC). Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti.

Aj v našom oddelení sme sa venovali tejto závažnej problematike. Počas prezentácie a rozprávania sa deti dozvedeli nové skutočnosti a vplyvy fajčenia na náš organizmus. Deti potvrdili, že v rodinám majú fajčiarov, ktorí ochoreli na rakovinu pľúc. S deťmi sme vytvorili spoločný plagát, ktorý informuje ostatných o vplyve fajčenia na organizmus človeka.Vystavili sme ho na chodbe, kde si ho môžu pozrieť aj rodičia a zamyslieť sa nad fajčením v rodine.

pripravila:A.Vrábeľová

Slniečková a Motýliková trieda

Medzinárodný deň stromov - Deň stromov sa oslavuje od roku 1872. Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe a pýši sa tak až 41-% zalesnenosťou. Cieľom tohto dňa je podporiť záujem verejnosti o lesnícku problematiku, sprostredkovať jej históriu i súčasnosť, poslanie, význam a nenahraditeľnosť. Zámerom je, aby si ľudia uvedomili estetickú, psychologickú a hospodársku hodnotu stromov a podporili tak tento deň zasadením nového.
Pri príležitosti tohto dňa som pripravila kvíz pre deti,kde samostatne riešili zadané úlohy z učiva Prírodovedy.
 Naši víťazi pripravila:A.Vrábeľová

Slniečková a Motýliková trieda

Október – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví, nespomalí, je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa v určitých chvíľach zastavíme. 
V mesiaci október prejavujeme svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným, vám milí starí rodičia.
Pri tejto príležitosti sme vyrobili pozdravy pre dedkov a babky.


 pripravila:A.Vrábeľová

Škriatkova trieda

Október - úcta k staršímblog pripravila:A.Vrábeľová
foto:M.Svoreňová