štvrtok 27. septembra 2018

Slniečková a motýliková trieda


Svetový deň mlieka na školách
Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.
Práce detí sú zamerané na produkty z mlieka.
Pomocou obrázkov a obalov z mliečnych produktov vyrobili svoje kravičky s produktami z kravského, kozacieho a ovčieho mlieka.


pripravila:vych. A.Vrábeľová

streda 26. septembra 2018

Slniečková a motýliková trieda

Dňa 25. 9. 2018 som pre deti pripravila jesennú súťaž 
o najlepšieho GAŠTANKA 
a najlepšiu GAŠTANKU
Deti doniesli do klubu gaštany a ja som im pripravila stanovište, kde hádzali ľubovolne do pripravených kruhov gaštany.
Každý kruh bol označený, koľko bodov môžu získať.Už bolo len na deťoch pre akú bodovú hodnotu sa rozhodnú a správne hodia.
Súťaž pozostávala s troch kôl a na záver sa deťom všetky body sčítali a vyhodnotili. 
Víťazi boli odmenení diplomom a sladkosťou.
 pripravila: vych.A.Vrábeľová

streda 12. septembra 2018