štvrtok 24. januára 2013

Mesiac január

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
v ŠKD pre MŠ

Dňa 23.1.2013 od 13.00 - 15.00 hod.
sa uskutočnil
Deň otvorených dverí
 pre MŠ v ŠKD.
Prišli nás pozrieť detičky z okolitých MŠ s pani učiteľkami. Pani zástupkyňa ich previedla oddeleniami prvákov,
 kde deti pracovali počas svojich zložiek ako je napr.:oddychová,rekreačná, relaxačná,pracovnotechnická oblasť výchovy , ale aj príprava na vyučovanie. Deti navštívili aj počítačový krúžok, ktorý majú žiaci z I.oddelenia ŠKD
 pod vedením p.vych. A. Vrábeľovej.
Do ŠKD sa prišli pozrieť aj rodičia s deťmi ,
ale aj bez nich a informovať sa o prevádzke klubu,
ale  aj ako detičky trávia voľný čas v klube.Vychovávateľky
spolu s deťmi ukázali , čo už vedia, ako samostatne vedia pracovať,tvoriť a sústrediť sa na prácu, spievať,tancovať a recitovať básničky s ukážkami na rôzne témy ako sú Fašiangy,karneval...Vedeli povedať o každom čísle básničku,tvorili slová na prebraté slabiky a písmená(plagát), kde najrýchlejší žiak napísal
za 5.minút 11 slov na písmenko J.
Víťaz: Adamko Kurek

 Informatívne  oznamujeme  rodičom, že
 ŠKD je v prevádzke od 6.30 - 17.30 hod.

  
  
  
                                                  
vystúpenie prváčikov pre detičky z MŠ

pripravila: vych.A.Vrábeľová