nedeľa 28. mája 2017

Májový desaťboj

zVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky kreslené o športoch

V piatok 26. mája sa druháci a tretiaci z tried Máša a medveď, Mimoni a Trpaslíkovej stretli na multifunkčnom ihrisku, aby si spoločne zasúťažili v májovom desaťboji. Pani vychovávateľka Janka Hegedúsová pripravila pre deti množstvo súťažných disciplín a mohlo sa začať súťažiť...

Beh s loptou okolo méty


Beh s kruhom vo dvojiciachObliekanie a vyzliekanie bundy


Podávanie lopty ponad hlavu


Podávanie lopty popod nohu


Kotúľanie loptičiek okolo méty


Beh badmintonovou raketou a košíkom okolo méty


Poskoky znožmo okolo méty


Chôdza okolo méty predkladaním papiera popod nohy


Beh stonožiek


Pripravila: Janka Hegedúsová
Blog: Henrieta Pindiaková

štvrtok 25. mája 2017

„ Mladí záchranári“

Dňa 11.5.2017 sme si pre naše deti v ŠKD pripravili súťaž 
prvej pomoci s názvom „Mladí záchranári.“
Do súťaže sa zapojilo 5 družstiev z 3. a 4. ročníka, ktoré súťažili v troch disciplínach a to: 1. test, kde pomocou kartičiek A,B,C odpovedali na otázky z darcovstva krvi a z prvej pomoci . V 2. disciplíne s názvom „ošetri poranenie“
 si deti reálne vyskúšali ako ošetriť spolužiakovi poranenie.
Poslednou 3. disciplínou bola resuscitácia, kde si na figuríne vyskúšali 
záchranu života – oživovanie.
Všetci naši súťažiaci boli veľmi šikovní o čom svedčí aj vyhodnotenie súťaže.
Na 1. mieste zo 4. ročníka sa umiestnilo: družstvo Športovcov
Na 2. mieste sa umiestnilo: družstvo Nemocnica
Na 3. mieste sa umiestnilo: družstvo Mudrci
Na 1. mieste z 3. ročníka sa umiestnilo: družstvo Nezbednice
Na 2. mieste : družstvo Bosorky 
Všetci výhercovia boli odmenení diplomom  a sladkosťami.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Bc. Petrovi Ďurovičovi za spoluprácu  a všetkým, 
ktorí sa do súťaže zapojili.

Veríme, že sa naše deti aj prostredníctvom tejto súťaže naučili ako zachrániť život či už svojim kamarátom, alebo ľuďom, ktorí to potrebujú .pripravila: A.Vrábeľová, Bc.V. Petrovská, R. Súňaiová, M. Mičková

utorok 16. mája 2017

Slniečková trieda


Medzinárodný deň mlieka - 16.máj 2017
Vo Švajčiarsku, na svetovej konferencii o výžive bolo dohodnuté, že tretí májový utorok sa bude každoročne oslavovať"Svetový deň mlieka". Hlavným cieľom bolo širokej verejnosti zdôrazniť výnimočnú biologickú hodnotu mlieka a mliečnych výrobkov pre udržanie a upevnenie ľudského zdravia.Deťom som čítala význam mlieka pre človeka.
Na základe získaných vedomostí
deti  vyrábali v ŠKD svoje projekty o mlieku a mliečnych výrobkoch.
               
 pripravila: A .Vrábeľová

Slniečková trieda

MEDZINÁRODNÝ DEŇ TULIPÁNOV
Deň tulipánov - Tento deň je oslavou tulipánov pre svoju krásu a jednoduchosť. Sú jedinečné, ihneď rozpoznateľné a so širokou škálou farieb a odrôd. Tulipán je jedným zo symbolov Holandska. Pôvodne bol kvet nájdený v Turecku a Perzii, 
kde hral významnú úlohu v umení a kultúre.     
                                                                                        
         pripravila: A.Vrábeľová