piatok 28. decembra 2012

Mesiac december v Krtkovej triede

Deti v oddelení v priebehu mesiaca vyrábali Mikulášov,čertíkov,
čižmičky pre Mikuláša,
v ktorých si deti našli sladkosti a zároveň
 od Mikuláša dostali adventný kalendár,
vyrábali adventný veniec do triedy,
darčeky pre rodičov(záložky do knihy),
pozdravy pre blízkych,
učili sa básničky a pesničky na Mikuláša a na Vianoce.
Maľovali stromčeky,betlehem,vianočné reťaze
na stromček a zároveň si vyzdobili aj stromček v triede,
pod ktorým si posledný deň našli aj darčeky do ŠKD.
Viac fotiek nájdete pod názvom fotky.
pripravila:vych.A.Vrábeľová

Vianočné trhy

Deti spoločne s pani vychovávateľkami pripravovali výrobky
 na VIANOČNÉ TRHY,
ktoré sa potom predávali na I.st.
Boli to rôzne svietniky, stromčeky,anjeliky,
vianočné gule, zvončeky, snehuliakov, sobíky,
hviezdičky a ďalšie ozdoby na stromček.privpravili:všetky vychovávateľky

MESIAC DECEMBER v ŠKD

V decembri  sme prichystali pri príležitosti Mikuláša pre deti
 bábkové divadlo BABADLO:,,RADUJME SA,VESEĽME SA"
  
pripravila:vych.A.Vrábeľová