sobota 31. marca 2012

Tanečný sen s Ibrahimom MaigomV piatok, 23. marca organizovala ZŠ Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote v spolupráci s Akadémiou Danubiana III. ročník súťažnej prehliadky moderného a módneho tanca pod názvom Tanečný sen.
 
Predsedom poroty bol  Štefan Baláž a členmi Ingrid Šulková v podobe sestričky z Kramárov, Marta Bořutová „alias“ mama Kami a 
 známy spevák a tanečník Ibrahim Maiga.


Súťažilo sa v troch kategóriách. Prvú kategóriu tvorili deti z materských škôl. Druhá kategória – deti od 6 do 12 rokov. Tretia kategória – deti od 12 do 15 rokov.  Prezentovali sa aj jednotlivci v rámci 2. a 3. kategórie.
Dievčatá z tanečného krúžku p.vych. M.Mičkovej zúčastnili tanečnej súťaže.

Naše dievčatá súťažili v II. kategórii.
Z našej školy spolu súťažilo 21 detí.
Prvou choreografiou bolo,,LATINO".
Druhou choreografiou sa predstavili deti z 2.C triedy s názvom ,,COUNTRY". Dievčatá predviedli vynikajúci tanec, čo aj ohodnotil Ibrahim Maiga - hosť súťaže. Ibrahim Maiga vysoko vyzdvihol žiačku 1.C triedy Natáliu Gažiovú,
o ktorej sa vyjadril, že je najväčším talentom tejto súťaže.
Má len 6 rokov a zvládne náročnú choreografiu.

        Natália Gažiová s Ibrahimom Maigom    
                   
  V II. kategórii patrilo prvé miesto
ZŠ P. Kellnera Hostinského
 v Rimavskej Sobote
A

http://nd01.jxs.cz/718/481/3575e326a9_2669079_o2.gif

A
Druháci s COUNTRY tancom sa neumiestnili,
 ale p. vych.Mičková ich pochválila
za predvedený tanec.Bola to vydarená akcia pre deti
 a Ibrahim Maiga bol úžasný!


pripravila: vych.M.Mičková

Marec mesiac knihy: Aktivity

1.ročník
Trieda MINNIE - MICKEY s p. vych. I.Kubišovou vytvorili vlastnú rozprávkovú knihu, čítali knihu ZVERINEC NA SIEDMOM POSCHODÍ.
NEMOVA trieda s p. vych.M.Czikóovou - viedli rozhovor AKO VZNIKÁ KNIHA, rozprávali sa o knihách, ktoré majú radi.
Deti si vyrobili aj záložky do kníh.

2. a 3.ročník - p.vych.R.Súňaiová,H. Pindiková,V. Petrovská  a vych.A.Vrábeľová v rámci literárnej výchovy a výtvarného krúžku
vyrábali záložky do kníh,čítali z detských kníh rôzne príbehy, navrhovali obal na knihu a deti zo 4. ročníka vytvorili pozdrav : Jar  je tu

pripravili:všetky vychovávateľky

Beseda so spisovateľom P. Gajdošíkom

Trieda PIPI DLHEJ PANČUCHY (2.C) s p. vych.J. Hegedűšovou v rámci literárno - dramatického krúžku sa žiaci zo VI. oddelenia ŠKD zúčastnili 22.3. 2012 besedy so spisovateľom P.Gajdošíkom
 v knižnici Mateja Hrebendu.
P.Gajdošík napísal 3 knižky.
Najzaujímavejšia z nich je
 ZVERINEC NA SIEDMOM POSCHODÍ.
Žiaci spisovateľovi kládli otázky hlavne z tejto knihy.
Nakoniec bola autogramiáda.
pripravila: vych.Jana Hegedűšová

,,Ukážme, čo vieme"

14.3.2012 od 14.oo hod. na dolnej chodbe I.st. sa konal vedomostný kvíz pre žiakov 3. ročníka.
Pre deti boli pripravené otázky z oblasti vlastivedy, prírodovedy a vesmíru.Deti mali 4 možnosti v každej otázke, kde si mohli vybrať
 a zakrúžkovať správnu odpoveď.
Na 1. mieste sa umiestnili deti z 3.B - Dráčikovej triedy

2. miesto - 3.C - Srdiečkova trieda

3.miesto - 3.B - trieda Macka PU
Deti boli odmenené vecnými cenami a sladkosťami.
Kvíz  pre deti pripravila
 p.vych. A. Vrábeľová zo 4. ročníka.