sobota 29. novembra 2014

Dopraváčik - kvíz pre deti 3. ročníka


Dňa 25. novembra sa stretli deti z tried Vláčika Tomáša, Krtkovej, Lienkovej a Včielkovej, aby si overili svoje vedomosti z dopravnej výchovy.

Deti sa rozdelili do skupín podľa tried a mohlo sa začať súťažiť.  Otázky pre súťažiacich vyberali deti z publika.

Deti mali na výber z troch možností. Za každú správnu odpoveď získala skupina jednu dopravnú značku. 
Po vedomostnom teste nasledovala tajnička. Na jej správne vyplnenie dozerali pani vychovávateľky  A. Vrábeľová  a  B. Sojková. To bol čas zapojiť aj obecenstvo, pre ktoré boli pripravené otázky a dopravné značky. Za každú správnu odpoveď získali deti z publika sladkú odmenu.
Na záver sa spočítali body, ktoré deti získali za test a tajničku. Dve skupiny detí mali rovnaký počet bodov, preto sa o prvé a druhé miesto museli popasovať aj s dopravnými značkami.


Vyhodnotenie dopravného kvízu:

4. miesto Krtkova trieda3. miesto Včielkova trieda2. miesto trieda Vláčika Tomáša

 

1. miesto Lienkova triedaPre súťažiacich boli pripravené diplomy a vecné ceny. 

Všetkým súťažiacim gratulujeme!Blog pripravila: Henrieta Pindiaková

piatok 28. novembra 2014

Vyhodnotenie PEXESOmánie v 2. ročníku ŠKD

Po triednych kolách v PEXESE v 2. ročníku sa vo štvrtok 27.11 popoludní v Smajlíkovej triede zišli víťazky :
Monika Bosnyáková z 2.A,
Kinga Kislingerová z 2.B
a Sára Holubeková z 2.C triedy.
Dievčatá si opäť mohli "zmerať sily" v pozornosti, postrehu, dobrej pamäti a sústredenosti.
Na dodržiavanie pravidiel dozerala p. vych. Némethová.
1. miesto : KINGA K. - PIRÁTSKA trieda
2. miesto : SÁRA H. - trieda MAŤKA A KUBKA
3. miesto : MONIKA B. - SMAJLÍKOVÁ trieda
Všetky dievčatká boli odmenené vecnými cenami a víťazka aj diplomom.
***G R A T U L U J E M E !***

Pripravila : blog, text, foto - R. Suňaiová

štvrtok 27. novembra 2014

Trieda Maťka a Kubka : " Už sa zase tešíme na Ježiška, čože nám asi nadelí. "


" Na blížiace sa adventné obdobie sme sa pripravili,
v ŠKD sme si adventný kalendár zhotovili.
Snehuliačika sme si pekne vystrihli a vyfarbili,
čísielka od 1 do 24 sme si na neho nalepili.
Do detskej izbičky si ho zavesíme,
mamičku pri tom o pomoc poprosíme.
Na každé čísielko podľa dátumu
až do Vianoc jeden obrázok nalepíme,
so súrodencami, či rodičmi sa aj zabavíme.
Po Vianociach si dokončené kalendáre
v ŠKD vyhodnotíme,
tie najkrajšie samozrejme aj oceníme. "
 Pripravila : blog, text, foto - R. Suňaiová

utorok 25. novembra 2014

PEXESOMÁNIA v 1.ročníku

V školských kluboch prvých ročníkoch si deti v PEXESOMÁNII precvičili pamäť a sústredenosť.Víťazi klubov z tried Ferda Mravca,Stonožkovej,Trpaslíkovej a Sovičkovej sa stretli dňa  21.11.2014, kde si najlepší obhájili prvenstvo.
1.miesto si obhájila SOFIA BURDOVÁ.
Všetci súťažiaci dostali malú odmenu a víťazka získala aj diplom.
Blahoželáme

pripravila:text a foto - M.Svoreňová
blog - A.Vrábeľová

nedeľa 23. novembra 2014

" Milý Ježiško, píšu Ti deti z triedy Maťka a Kubka... ."

.
 ...tak sme napísali :
 ...a poslali na Ježiškovu adresu :
...a takto sme písali LIST JEŽIŠKOVI :
Naše listy :
Pripravila : R. Suňaiová

Krtková trieda

Blíži sa čas Vianoc a deti z Krtkovej triedy sa rozhodli napísať svoje želania Ježiškovi.Každé dieťa písalo, čo si želá pod stromček,čo očakáva od Vianoc atď...

Navštívili nás aj žiačky z II.stupňa.Robili anketu do školského časopisu,čo si želajú deti pod Vianočný stromček.Deti napísali svoje želania a odovzdali dievčatám,ktoré to zverejnia v časopise.

Na záver deti list Ježiškovi vymaľovali,podpísali sa a spoločne sme ho odoslali 
na adresu: JEŽIŠKO 999 99
Vieš,kde sa nachádza  Ježiškova poštová schránka?
Kam sú doručené všetky vianočné želania?
Na poštu do Rajeckej Lesnej na severe Slovenska.
Vianočnú poštu môžeš navštíviť aj ty!
Otvorená je v pracovných dňoch
 od 8.OO do 14.30 hod.,
 v stredu od 9.OO do 17.OO hod.


blog pripravila:A.Vrábeľová

sobota 22. novembra 2014

Pexesománia v 3. ročníku

Dňa 18. novembra sa v triede Vláčika Tomáša uskutočnila súťaž o najlepšieho hráča pexesa v 3. ročníku.

Súťaže sa zúčastnili  dvaja výhercovia triednych kôl a to nasledovne:

Krtkova trieda: Marek K., Andrejka G.

Lienkova trieda: Nataška T., Dominik K.

trieda Vláčika Tomáša: Vikinka K., Adamko S.


... a takto sme súťažili...

   
 

Najlepším hráčom sa stal Dominik K. z Lienkovej triedy.


Gratulujeme!


Blog pripravila: Henrieta Pindiaková

piatok 21. novembra 2014

PE XE SOmánia v tr. Maťka a KubkaCeny už čakali na výhercov.
Takto sme súťažili :

Výherkyne z troch skupín boli 3 dievčatá : Peťka Orosová, Leočka Hiblerová a Sárinka Holubeková.
Tie potom ešte hrali spolu. 

Víťazkou celého triedneho kola bola SÁRA HOLUBEKOVÁ.

Pripravila: blog, text, foto - R. Suňaiová