streda 20. decembra 2017

Vianočná besiedka

Dňa 20. decembra 2017 sme pripravili pre rodičov VIANOČNÚ BESIEDKU.
Deti spolu s pani vychovávateľkami pripravili prekrásny program na tému:
Vianočná rozprávka.

V programe vystúpili deti zo spevokolu pod vedením p. uč. Mgr. S. Langovej, Anjel a čert, čerti, Perinbaba, tanečníci, deti zaspievali vianočné piesne a nechýbali aj koledníci. Na záver vystúpili aj pani vychovávateľky, ktoré si pripravili Mikulášsky tanec. Zároveň sa chceme poďakovať deťom, že zvládli svoje vystúpenie na jednotku, za čo hovoril ich úsmev na tvári. Poďakovanie patrí aj rodičom, že si našli čas a prišli vo veľkom počte pozrieť svoje ratolesti a povzbudiť ich.
Fotky si môžete pozrieť na stránke školy.
Na záver Vám chceme popriať 
VESELÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV V KRUHU RODINY.

program pripravili všetky pani vychovávateľky

pondelok 18. decembra 2017

Slniečková,Motýliková a trieda Janka Hraška


Medzinárodný deň


 poštovej známky a 

filatelie 


Deň slovenskej poštovej známky a filatelie sa pripomína od roku 1993. Podujatia pri tejto príležitosti organizuje Zväz slovenských filatelistov. Hlavnou myšlienkou je zvýšenie povedomia o filatelii, jej propagácia, podpora a rozvíjanie záujmu zberateľov poštových známok, celín a ďalších filatelistických predmetov.S deťmi sme si pripomenuli tento pekný deň, keď nejeden z nás spomína, ako sme sa stali zberateľmi známok. Pre deti pani vychovávateľka S.Nosáľová pripravila prezentáciu. Pomocou príbehu sme deťom priblížili, ako vzniká známka a jej ďalšie využitie. Deti odpovedali na zadané otázky a spätnou väzbou im bolo overenie vedomostí pomocou prezentácie. 


deti sa zahrali na poštára

práce detíDeťom sme dali možnosť navrhnúť si svoju vlastnú známku. Deti sa pustili do práce a vznikli nádherné známky.
víťazné známky
blog pripravila:A.Vrábeľová a S.Nosáľová

pondelok 11. decembra 2017

Slniečková a Motýliková trieda

LIST JEŽIŠKOVI

Deti sa každoročne tešia na Vianočné sviatky.Majú svoje tajné želania, čo by chceli dostať pod Vianočný stromček. A tak sme sa rozhodli jeden pekný predvianočný deň napísať Ježiškovi list. Všetky listy som poslala na adresu: ,,Vianočná pošta" a Ježiško im onedlho odpísal a poslal malý darček.

blog pripravila: A.Vrábeľová


Slniečková a Motýliková trieda

ČAS VIANOC sa blíži a deti si svojimi prácami vyzdobili triedu a pre rodičov vyrábali darčeky.

darčeky 
 
 Pred Vianocami sme si čítali rôzne príbehy.
Jeden príbeh mal názov JEDLIČKA.
Pre deti som pripravila kvíz na túto tému, kde som kládla deťom otázky a oni jednoduchými slovami, ktoré počuli v príbehu odpovedali.
A tu sú najlepší:
pripravila:A.Vrábeľová

sobota 9. decembra 2017

Mikulášska diskotéka v ŠKD

V popoludnajších hodinách sme sa stretli všetky oddelenia na dolnej chodbe I.stupňa, kde sme si zatancovali a zasúťažili. 

Víťaz bol odmenený sladkosťou.

víťaz čertovského tanca
blog pripravila: A.Vrábeľová


Dobre vedieť

Podnikateľ, Kreslené, Školenia

Naši tretiačikovia sa stretli v triede Mimoni, aby si zasúťažili v zábavnom kvíze DOBRE VEDIEŤ. Pre deti boli pripravené otázky z nasledovnými témami: Vesmír, Príroda, Naše Slovensko a Zvieratá.

Každá skupina si vyberala otázky s danými témami a pri odpovedi mali na výber niekoľko možností. Za každú správnu odpoveď získala skupina symbolických 100 eur. Mohlo sa teda začať súťažiť.

3. miesto: trieda Pá a Pí mačiatkova


2. miesto: trieda Mimoni


1. miesto: trieda Máša a madveď


Všetkým súťažiacim blahoželáme!

Blog: Henrieta Pindiaková
streda 6. decembra 2017

Slniečková a Motýliková trieda

Mikulášska čižma,anjel a čert zdobili našu triedu v mesiaci december.Deti dostali od Mikuláša do vyrobenej čižmičky aj sladkosť, ktorej sa veľmi potešili.

Pri príležitosti Mikuláša som pre deti pripravila KVÍZ o MIKULÁŠOVI A JEHO PRIATEĽOCH.
Tu sú víťazi kvízu.

pripravila: A Vrábeľová

piatok 1. decembra 2017

Slniečková a Motýliková trieda

ADVENTNÝ KALENDÁR

 je zvláštny druh kalendára ukazujúci 24 dní spojených s kresťanskými Vianocami a dobou adventu. Kalendár slúži na odpočítavanie dní adventu ku štedrému dnu. Rozšírená je papierová verzia, v ktorej sa nachádza 24 políčok vyplnených malými sladkosťami, často čokoládou rôzneho tvaru. 

My sme si vyrobili v tvare vianočnej gule, kde si deti každý deň vymaľujú okienko príslušného dňa. ADVENTNÝ VENIEC je veniec so štyrmi sviečkami, používaný v advente. Slúži k symbolickému odpočítavaniu týždňov do Vianoc, pričom každý týždeň sa zapaľuje jedna sviečka.
blog pripravila: A.Vrábeľová