streda 31. októbra 2018

Október v ŠKD

OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

V spolupráci s p.uč.Mgr.V.Vilhanovou, sme pre dôchodcov pripravili 
pozdravy do DDSS v Rimavskej Sobote.pripravili: všetky vychovávateľky
Slniečková trieda

Svetový deň cestovín 

Svetový deň cestovín sa pripomína od roku 1998. 

V tento deň roku 1995 sa v Ríme konal prvý svetový kongres o cestovinách, na ktorom založili International Pasta Organisation. 
Deň je oslavou cestovín ako potraviny spotrebovanej v rôznych kuchyniach na celom svete. 
Cieľom je podpora významu cestovín v strave a poukázanie na jej gastronomickú všestrannosť a nutričnú hodnotu.

S deťmi som sa rozprávala aké cestoviny poznáme,aká spotreba má byť na jednotlivca a zároveň nechýbala ukážka viacerých cestovín.Deti sa oboznámili z cestovinami z celozrnnej múky,mali možnosť vidieť aj bezvaječné cestoviny atď...

Nakoľko sa blížil Halloween, deti to využili a svojpomocne vyrobili krásne obrázky ľudskej kostry.pripravila: A.Vrábeľová

Slniečková trieda

HALLOWEEN 
Deti si vyzdobili triedu s vlastnými prácami, 
ktoré v priebehu mesiaca vyrábali
(duchov,upírov,pavúkov,netopierov z prírodného materiálu).

pripravila: A.Vrábeľová

Slniečková a Motýliková trieda

Svetový deň pošty
V októbri máme aj celosvetový deň pošty, ktorý sa využíva na vydanie nových či pamätných známok.
Využíva sa aj na osobitné akcie, akými sú napríklad deň otvorených dverí na poštovom úrade, 
v strediskách triedenia listov, poštových múzeách.
Deti z nášho oddelenia si vyrábali svoje vlastné známky.
Námetom bol blížiaci Halloween,zvieratká, autá, postavičky z rozprávok atď... pripravila. A.Vrábeľová

Slniečková, Motýliková trieda a trieda Janka Hraška

Medzinárodný deň stromov 
Deň stromov sa oslavuje od roku 1872. Slovensko patrí medzi 
najlesnatejšie krajiny v Európe a pýši sa tak až 41-% zalesnenosťou. 
Cieľom tohto dňa je podporiť záujem verejnosti o lesnícku problematiku, sprostredkovať jej históriu i súčasnosť, poslanie, význam a nenahraditeľnosť. Zámerom je, aby si ľudia uvedomili estetickú, psychologickú a hospodársku hodnotu stromov a podporili tak tento deň zasadením nového.

Pri príležitosti tohto dňa sme pre deti pripravili kvíz  o stromoch. Súťažili vo dvojiciach z každej tretiackej triedy. Otázky sme zostavili z učiva z prírodovedy. Súťažiaci dostali na pamiatku diplom a vecné ceny. Aj pre ostatné deti sme mali pripravené hádanky a osemsmerovky. Odvážne deti sa zapojili a odmenili sme ich cukríkom a potleskom.1.miesto obsadilo družstvo z triedy Janka Hraška


na druhom mieste skončilo družstvo zo Slniečkovej triedy 


a na treťom mieste skončilo družstvo z Motýlikovej triedy

pripravila: A.Vrábeľová a S. Nosáľová

Slniečková a Motýliková trieda


V mesiaci október si pripomíname 

ÚCTU K STARŠÍM.Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. 

Každý malý chlapec bude raz aj dedko. Dedka všetci v úcte majú, dedko vie vraj všetko, píše sa v jednej básni. Nepochybujme, že niečo podobné platí aj pre ženy. Bolo by nedôstojné, aby sme zabúdali. Všetci raz budeme starí. Ale starší ľudia nie sú menejcenní. Sú krásni. Krásni vďaka svojej múdrosti.Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať. Človek sa učí celý život. A najlepším učiteľom sú jeho najbližší. Rodina. Rodičia či starí rodičia.


Začal sa mesiac, kedy si týchto ľudí a to, čo pre nás urobili, pripomíname. Nikdy na nich nesmieme zabudnúť. Nikdy. A nepripomínať si ich iba v jeden deň alebo v jeden mesiac, ale každý deň v roku. 

Deti si pre svojich st.rodičov vyrobili pozdrav a  darovali 

ho svojej starkej  alebo starkému.


pripravila: A.Vrábeľová

Slniečková a Motýliková trieda

Svetový deň ochrany zvierat a Medzinárodný deň školských knižníc.

V mesiaci október sme si pripomenuli Svetový deň ochrany zvierat. 
Cieľom tohto dňa je zdôraznenie práva zvierat na citlivé zaobchádzanie 
a vhodné podmienky na žitie v prírode.
Nakoľko je v mesiaci aj Medzinárodný deň školských knižníc, 
tak sme si čítali príbeh o Medveďovi. 
Deti nakoniec pomocou omaľovaniek vytvorili knihu o medveďovi, 
čím sa živí v prírode. 

  

Vytvorili sme si aj plagát o knihách a spisovateľoch a samozrejme deti si vyrobili záložky do svojich školských kníh.

pripravila: vychovávateľka A. Vrábeľová

utorok 30. októbra 2018

OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM V BODKOVEJ TRIEDE

Október je mesiacom úcty k starším. Preto sme sa rozhodli, že našim starým rodičom prejavíme úctu, vďaku a pozornosť, ktorú si bezpochyby zaslúžia. Veď práve oni s radosťou zastupujú rodičov, užívajú si spoločnosť svojich vnúčat, odovzdávajú im životné skúsenosti a rozmaznávajú ich. Deti si s radosťou pripravili pekný kultúrny program. Naším prianím bolo, aby sa starkí dobre cítili a aby im na túto slávnostnú chvíľu zostali milé spomienky.
pripravila : Ivona Némethová