sobota 27. októbra 2012

Aktivity v Krtkovej triede( I.oddelenie ŠKD) za mesiac október

 
Ľudová múdrosť hovorí:
Každý deň  jablko, od lekára ďaleko ...
13. október bol vyhlásený
 za Medzinárodný deň jablka.
Aj my sme si tento deň pripomenuli.
Vzhľadom k tomu, že 13. 10. bola sobota,
oslávili sme deň jabĺčok v pondelok 15. októbra.
 Deti si  jablká vyfarbovali pomocou omaľovániek
 a potom si ich vystrihovali .
 
Deň jablka je pre nás neoddeliteľnou
 súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti. Vytvárať kladný a trvalý postoj k zdravej výžive a výberu zdravých potravín je
v súčasnosti veľmi dôležité.
16.október je aj Svetovým dňom ZDRAVEJ VÝŽIVY. 
Deti  pracovali formou pracovných listov, kde  vymaľovali zdravé potraviny a nezdravé prečiarkli X.
 
Deti výtvarne vyjadrili svoje postoje, zaspievali sme si veselé pesničky o jabĺčkach. Deti sa veľmi tešili z vlastného úspechu a z toho, že sme si zatancovali v ŠKD Jabĺčkový tanec.Víťazné dvojice boli odmenené malou odmenou vo forme čokolády, keksíka a perníka. 

 
20.október je Medzinárodný deň stromov , kde sme spolu vyrobili strom JABLOŇ.Použili sme vystrihnuté jabĺčka , ktoré deti samé vyrobili  v rámci dňa jablka. Použili sme prírodný materiál ako kôru zo stromu, konáre, listy jablone a papierové jabĺčka.Deti sa veľmi tešili z vlastného úspechu a z toho, že sa mohli podeliť so svojimi kamarátmi o prácu, ktorú vytvorili.


        


pripravila:vych.A.Vrábeľová

piatok 26. októbra 2012

Medzinárodný deň stromov20.OKTÓBER BOL VYHLÁSENÝ ZA MEDZINÁRODNÝ DEŇ STROMOV

Vychovávateľky pripravili pre deti rôzne aktivity
 na danú tému.
Lienková trieda - na školskom dvore deti robili
 vzorky - odtlačky kôry pomocou voskových farieb na A4.

      
pripravila : vych.Mgr. M.Dávidová

Dňa 24.10. sa v triedach druhých ročníkov uskutočnilo tematické popoludnie na tému:
 ,,DEŇ STROMOV  - žiaci vypracovávali rôzne pracovné listy, pričom ich úlohami bolo správne dokresliť druhy listov, pomenovať stromy a vymaľovať obrázky stromov

- na školskom dvore žiaci hrali hru ,,BUĎ STROM" pričom znázorňovali rast stromu a ich život v prírode

Žiaci 2.A triedy vytvorili veľký ,,Strom života" a získali rôzne poznatky o stromoch.
pripravila: vych. I.Kubišová


3.roč. ku dňu Medzinárodný deň stromov uskutočnili aktivity z okruhu stromov:
-topoľové lúčenie
- rozprávanie smreka
- buď strom
- lesná naháňačka
- nájdi svoj strom
pripravili: vych.V.Barnová a J. Hegedušová

Mesiac október v ŠKD

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Mesiac október je venovaný našim starým rodičom.Deti v oddeleniach pripravovali pozdravy pre svoje staré mami a starých otcov. Žiaci 2-4.roč. pripravili pozdravy aj pre dôchodcov .
 
Pozdravy prvákov pre starých rodičov

Naši starkí
Naša babka a náš dedko
milí sú nám nadovšetko.
Keď k nám prídu na návštevu,
veselo je u nás veru.
Babka vždy len usmieva sa,
s dedkom zasa dobre hrá sa.
Vždy, keď prídu oni k nám,
dobre a veselo je nám.
pripravila:vych.A.Vrábeľová

utorok 2. októbra 2012

Svetový deň srdca

Svetový deň srdca 2012 pripadol na 29. septembra (sobota) 2012.
Súčasťou Svetového dňa srdca je množstvo aktivít, pochody, behy, koncerty, športové podujatia a mnohé ďalšie.
Aj naši žiaci ŠKD si pripomenuli deň rôznymi aktivitami.Vyrábali plagáty,srdiečka s tajničkami,cvičili jogu,učili sa básničky,tancovali na školskom dvore ZUMBU.
Aktivity:
 1.roč. a 2. roč. vyrábali srdiečka a plagát.


 3.ročník ku Dňu srdca pripravil aktivitu ,,Pozdrav Slnku"
z jogových cvičení.Naučili sa k pozdravu aj básničku.

 4.ročník vyrábal srdiečka s tajničkami.

Na záver dňa, všetky deti si zatancovali
na školskom dvore Zumbu.
 

pripravila:vych.A.Vrábeľová