pondelok 31. marca 2014

MAREC MESIAC KNIHY

Dňa 27.marca 2014 z príležitosti Mesiaca knihy sa
žiaci 4.ročníka zúčastnili besedy so spisovateľkou Eva Wilson
v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote.
 Pani spisovateľka hovorila o tom, čo robí a predstavila
svoje knihy ktoré napísala. Narodila sa v Jelšave a práve
 z tohto gemerského kraja píše knihy, ktoré sme si prečítali.
Rozprávková kniha Gemerskí škriatkovia
je plná zaujímavých príhod troch škriatkov
z gemerských lesov - Hladoša, Spachtoša a Dudroša,
 ktoré zažili v lese i medzi deťmi v dedine.
 Kniha Jelšavské povesti je vzácna oživením štyroch povesti z historickej Jelšavy i Revúckej Lehoty. Povesti rozprávajú o najsmutnejších osudoch obyvateľov.
 Na záver autorka Eva Wilson:
,,Motívom rozprávky je láska a tá prekoná
 aj tie najväčšie prekážky".
 
blog pripravila:A.Vrábeľová a text J.Hegedúšová

piatok 28. marca 2014

Marec


  


Vynášanie Moreny 

 Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku, alebo upáliť.
 V krásnom a príjemnom slnečnom počasí, ktoré neochvejne ohlasovalo príchod novej jari, sme týmto 
tradičným spôsobom ukončili dlhé zimné obdobie aj my v ŠKD. 
Prvým krokom bola vytvorenie štylizovanej bábky Moreny, pozostávajúce z drevenej konštrukcie, na ktorú naše deti
 spolu s pani vychovávateľkou J.Hegedúšovou 
upevnili hlavu, namaľovali jej tvár,uviazali šatku a obliekli ju do šiat.
 

Vynášanie Moreny sa konalo v piatok 21.marca  popoludní, 
kedy sa náš sprievod pohol smerom  k Rimave. 

 Morenu sme odprevadili až k brehu Rimavy, kde sme
ju slávnostne zapálili a hodili do vody.

 Prúd ju pomaly unášal v diaľ a my sme jej
 na rozlúčku zamávali, 
ľúto nám však za ňou nebolo,
pretože sa už tešíme na teplé slnečné dni.


Morena, Morena, kde si prebývala?
Na tom vyšnom konci, v slamenom domci.
Morena, Morena, čo si tam robila ?
Mlieko som mútila sobotským mládencom.
Spievajme dievčatá, kým sme mladé,
nebudeme spievať, keď budeme staré…

pripravila:text A.Vrábeľová, J. Hegedúšová, foto I.Kubišováštvrtok 27. marca 2014

SVETOVÝ DEŇ VODY
Voda je najvzácnejšia tekutina. Je základnou
podmienkou pre existenciu života na Zemi.
Je najrozšírenejšou látkou na Zemi. Pre rastliny je významné  jej celkové množstvo za rok, pre mnohé živočíchy je voda priamo životným prostredím. Popri pôde má prvoradý význam pre zabezpečenie výživy ľudstva.


Aj my prváci z tried SMAJLÍKOVEJ, MAŤKA A KUBKA a ROZPRÁVKOVEJ sme si pripomenuli tento DEŇ VODY. Pod vedením p. vych. Némethovej prebiehali aktivity, ktoré si pre nás pripravila.
Rozprávali sme sa o význame vody pre život ľudí, rastlín a živočíchov, o šetrení a zbytočnom neplytvaní vodou. Potom sme si zaspievali pesničky, ktoré súvisia s vodou, napr. Močila konope, močila, žaba jej do vody skočila..., keď tu zrazu - objavilo sa pred nami "jazierko s vodičkou a žabkami". V inej pesničke sa spieva :..."ale zrazu utíšil sa žabí hluk, blízko mláky zaklepoce čudný zvuk, a keď bocian priletí, mama skríkne na deti, ani muk".
Našou úlohou bolo zhotoviť bocianíkov do "tohto

jazierka".

Pripravili : vych. Némethová a Suňaiová

SMAJLÍKOVIA zhotovili ešte takéto krásne jazierko s rybičkami :
 

MAŤKOVCI A KUBKOVCI milé
plagátiky ku Dňu vody :


nedeľa 9. marca 2014

ROZPRÁVKOVÝ KVÍZ

Je tu marec - MAREC-MESIAC KNIHY. Hovorí sa, že KNIHA JE PRIATEĽ ČLOVEKA. S ňou nie sme nikdy sami, lebo prežívame všelijaké príbehy spolu s hlavnými postavami. Čítanie nás obohacuje, lebo si rozširujeme slovnú zásobu, vedomosti, predstavivosť a fantáziu. Rozprávky majú radi všetci - deti aj dospelí. V utorok 4. marca o 14.00 hod. sa všetci prváci ŠKD zišli v triede Maťka a Kubka.
Pani vychovávateľka Beatka Sojková  pripravila pre nich prezentáciu, kvíz, pri ktorom deti v 6 družstvách súťaživou formou prechádzali jednotlivými otázkami Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY.


 Za každú správnu odpoveď z troch možností A, B, C dostali bod, cukrík. Zvíťazilo družstvo s najväčším počtom cukríkov.1. miesto : SMAJLÍKOVÁ TRIEDA
2. miesto : TRIEDA MAŤKA A KUBKA - chlapci

3. miesto : TRIEDA MAŤKA A KUBKA - dievčatá

  

 


Pripravili : vych.Sojková,Suňaiová,Némethová

pondelok 3. marca 2014

OLYMPIJSKÝ DEŇ V PRVOM ROČNÍKU

 Ešte stále je zima. Zimného počasia, ku ktorému patrí aj sneh, na ktorom sa dajú realizovať zimné športy, sme si však neužili. Pani vychovávateľka Némethová preto pre nás prváčikov z tried SMAJLÍKOVEJ a MAŤKA A KUBKA pripravila OLYMPIJSKÝ DEŇ. Bolo to aktuálne vzhľadom nato, že práve prebieha XXII. ZIMNÁ OLYMPIÁDA v SOČI, RUSKU.


V stredu 12.2 o 14.00 hod. sme sa zišli v 1.A triede. V laviciach sme počúvali p. vychovávateľku IVONKU, ktorá nám rozprávala o olympiáde a dávala nám otázky, týkajúce sa olympiády, napr. či vieme, kde je olympiáda, ktoré sú symboly olympiády.
Podľa Olympijskej charty olympijskú symboliku tvorí olympijský symbol, olympijská vlajka, olympijské heslo, olympijský oheň, olympijská pochodeň, olympijská hymna, olympijský emblém a výraz “olympijský” a “olympiáda” vo všetkých gramatických tvaroch. 


Potom sme vyrábali plagát s názvom olympiády, olympijskými kruhmi a zimnými športami, ktoré sú na olympiáde a olympijský oheň. Plagát zdobí dolnú chodbu na I.stupni našej školy.

Pripravili : vych. Suňaiová a Némethová