piatok 28. februára 2014

Prírodovedný kvízPRÍRODOVEDKO
   vedomostná súťaž pre druhákov


V stredu 26.februára sa uskutočnil kvíz
 pre deti 2.ročníka -PRÍRODOVEDKO, 
ktorý pripravila p.vych.Vrábeľová.
 
Deti súťažili v 4 družstvách.Pre deti boli pripravené
 otázky z učiva z Prírodovedy, na ktoré v 1. kole
 odpovedali pomocou výberu z 3 možností, 
zodvihnutím správnej kartičky.
 
Za každú správnu odpoveď získalo každé družstvo cukrík.
 
V 2. kole deti odpovedali písomnou formou.
 
Na záver družstvá, ktoré dosiahli rovnaký počet bodov skladali puzzle korytnačky, kde sa rozhodlo o ďalšom umiestnení.

 
Víťazom sa stalo družstvo s najväčším počtom cukríkov .
1.miesto: 2.A - Krtková trieda
Katka Velkovová
Mirko Petrovský
Lenka Vetráková

 
2.miesto: 2.C - Lienková trieda
Natálka Wereszká
Andrej Hrivnák
Lucka Gombalová

 3.miesto: 2.D - Včielková trieda
Valentínka Cerovská
Karinka Juhaniaková
Nikolka Babičová

 
4.miesto: 2.B - trieda Vláčika Tomáša
Martin Kožiak
Kiara Mihályiová
Terezka Klučiarová
 
Pre všetkých súťažiacich boli pripravené 
vecné odmeny a zároveň získali aj nazbierané cukríky.
pripravila:text H.Pindiaková
foto B.Sojková
blog A.Vrábeľová

sobota 15. februára 2014

HURÁ NA PRÁZDNINY !


Po karnevalovej a valentínskej discopárty pekné jarné prázdniny všetkým deťom nášho ŠKD prajú ich p. vychovávateľky .


piatok 7. februára 2014

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v ŠKD a ZÁPIS PRVÁKOV


Dňa 22.januára 2014 sa konal  ,,Deň otvorených dverí" na našej škole.
 Deti z MŠ sa zúčastnili s pani učiteľkami na hodinách vyučovania 
a v popoludňajších hodinách detičky prišli  medzi nás do ŠKD. 
Pani vychovávateľky pripravili ukážky z našej činnosti.  Všetky oddelenia začali vyrábať darčeky pre našich nových prváčikov, 
 ktorí prišli na zápis 5.februára o 14.00 hod.do našej školy.
Žiaci 2.roč.privítali detičky krátkym programom .
 Po programe deti so svojimi rodičmi pokračovali v zápise v triedach, kde sa im venovali pani učiteľky.Každé dieťa si vybralo po absolvovaní zápisu  darček a s radosťou odchádzalo domov s novými zážitkami zo školy.
darčeky pripravili:všetky vychovávateľky
blog,foto,text:A.Vrábeľová


Zimný štadión

Jozef Golonka
Hokejová legenda Jozef Golonka
 navštívil 5.februára Rimavskú Sobotu.
Prišiel na pozvanie primátora Rimavskej Soboty . Na stretnutie bola pozvaná široká verejnosť, 
ale aj žiaci základných škôl 
a niekoľko rodičov mladých hokejistov.

 
 Žiaci základných škôl na zimnom štadióne
 privítali Jozefa Golonku potleskom a skandovaním.
 Aj naši žiaci 3.a 4.roč. sa zúčastnili stretnutia. 
Deti sa tešili, že známy hokejista im daroval 
podpis na pamiatku ale aj to, 
že sa s ním spoločne mohli odfotografovať.
blog,text a foto pripravila: vych.A.Vrábeľová
akcii sa zúčastnili:V.Barnová, M.Czikóová, J.Hegedúšová,M.Mičková