pondelok 29. apríla 2019


                                                                                                                   blog pripravila Beata Sojková

štvrtok 11. apríla 2019

Deň narcisov v bodkovej triede


                               Na koho myslíš ty?
Tento rok podporila Liga proti rakovine kampaň ku Dňu narcisov videom a sloganom „Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis? - Tomáš, náš učiteľ, Petra, mama či kolegyňa." Mnohým toto ochorenie zobralo rodičov, starých rodičov, priateľov. 11. apríla ulice zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si ho pripol na svoj odev, týmto gestom vyjadril podporu tým, ktorí bojujú s rakovinou. Verejnú zbierku každoročne organizuje Liga proti rakovine, teraz sa koná už po 23. raz. Aj my z bodkovej triedy sme sa zapojili a vyrobili sme si krásne žlté narcisy a týmto gestom vyjadrili podporu a spolupatričnosť ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou.
aktivitu pripravila: K. Sivoková, blog : I. Némethová

Medzinárodný deň vtáctva

                                               
Dňa 2. 4. 2019 sme v bodkovej triede uskutočnili besedu o Medzinárodnom dni vtáctva, ktorý si pripomíname 1. 4. Na začiatku sme si oprášili vedomosti, čo už o vtákoch vieme. Deti rozprávali a následne písali na tabuľu všetky informácie týkajúce sa vtáctva. Neskôr sme si vypočuli zvukové ukážky spevu niektorých vtákov, ktorých sme aj spoznávali na obrázkoch. Pantomímou deti znázorňovali typické znaky (chôdzu, let, perie, správanie atď.) vtákov, ostatné deti sa snažili podľa znázorňovania hádať. Na záver sme si vyrobili vlastných vtáčikov.
aktivitu pripravila K. Sivoková - blog I. Némethová  

Apríl – Mesiac bezpečnosti na cestách

Dopravný kvíz - DOPRAVÁČIK

Hovorí sa, že apríl je mesiac bezpečnosti.  Máme pri tom na mysli najmä bezpečnosť v cestnej premávke, či už ako chodec, alebo ako cyklista.
Aj naša škola podporuje myšlienku dodržiavania pravidiel cestnej premávky a ochrany zdravia pred úrazom, a preto sme sa rozhodli zorganizovať dopravný kvíz pre deti 3.roč..

1. Deti riešili test z pravidiel cestnej premávky(chodec, cyklista).
  2.Mali správne priradiť dopravnú značku k popisu 

a vyfarbiť semafor pre vodičov.
3. Súťažiaci dostali osemsmerovku, 
kde mali vyhľadať dopravné prostriedky podľa zadania.

Úlohy pre súťažiacich pripravila p.vychovávateľka A.Vrábeľová.


Do kvízu sme zapojili aj divákov - spolužiakov, ktorí odpovedali na otázky, ktoré som im prečítala a ich úlohou bolo správne odpovedať.Deti boli šikovné a za správnu odpoveď boli odmenené cukríkom. 
umiestnenie súťažiacich:
na 1. mieste sa umiestnila 
SLNIEČKOVÁ TRIEDA, ktorá získala 34 bodov
2.miesto obsadili deti 
z MOTÝLIKOVEJ TRIEDY získali 29 bodov
3.miesto obsadili deti 
 z TRIEDY JANKA HRAŠKA získali 24 bodov

Deti boli odmenené diplomom a vecnými cenami s dopravnou tématikou.
pripravila:blog a kvíz vych.A.Vrábeľová
foto: vych. S.Nosáľová