utorok 21. marca 2017

Oznam

PÁLENIE MORENY
VÍTANIE JARI
Kedy? 24.3.2017
O koľkej? o 14.00 hod.
Kde? Sprievod s Morenou vychádza
zo školy k rieke Rimave
Predpokladaný príchod do školy
od 15.00 do 15.30hod.
Deti, ktoré sa nezúčastnia vynášania Moreny, prosíme rodičov, aby si ich vyzdvihli

z ŠKD do 13.45 hod.

nedeľa 19. marca 2017

ŠKD


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

Aktivity pripravili p.vychovávateľky: maľovanie na tvár, modelovanie zvieratiek 
a maľovanie sadrových odliatkov.
pripravila: A Vrábeľová

sobota 18. marca 2017

MINITALENT
16.3.2017 pani vychovávateľky našej 


školy zorganizovali v ŠKD Minitalent.

Stretli sme sa v telocvični, kde si naše 

deti z  ŠKD sami pripravili vyše 


dvojhodinový  program plný spevu, tancov,


kúzlenia a hry na hudobný  nástroj. 


Ukázali svoj talent aj v skladaní 

rubikovej kocky a v ukážkach športového 

nadania. Naše talentované deti si sami 

vyberali hudbu, kostými ako aj rekvizity. Celým programom nás sprevádzala pani 

vychovávateľka Mičková a o ozvučenie sa 

staral pán Ligárt. Všetky deti boli veľmi 

šikovné, talentované a boli odmenené

medailou a rôznymi odmenami.blog pripravila: A.Vrábeľová  text a foto Bc. V. Petrovská

štvrtok 16. marca 2017

JARNĚ KVETY

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Jar už naliehavo klope na dvere a príroda sa pomaličky prebúdza. Už rozkvitli prvé snežienky, ale pučia aj ďalšie jarné kvety. My sme si v :-) triede tiež nejaké vyrobili aby nám spestrili triedu a spríjemnili dni po dlhej zime.                                                                 

                                                                             
                                                                                                   
                             Ivona Némethová

sobota 4. marca 2017

Fašiangové variácie v triede Maťka a Kubka a Pirátskej

Vo februári sme si k obdobiu fašiangov 
zhotovili Š A Š O V
ktorými sme si vyzdobili náš školský klub detí.
Veľmi sa nám šaškovia vydarili...
Zo začiatku sa nám práca zdala náročná, 
ale zvládli sme všetko super. Posúďte sami... 
Naši šaškovia:

V utorok 14. 2 na Deň Sv. Valentína 
sme sa aj my zúčastnili 
spoločnej akcie ŠKD 
V A L E N T Í N S K A  D I S C O P Á R T Y
Takto sme sa vyšantili, pozrite sa...  
 
Fašiangové obdobie sme zavŕšili 
spoločnou akciou ŠKD - 
K A R N E V A L O M
Takto sme sa nahodili a vyzabávali...Blog pripravila: Renata Suňaiová