štvrtok 28. februára 2019

Slniečková,Motýliková a trieda Janka Hraška

Fašiangový kvíz plný pranostík 
 Deti z 3.roč. sa stretli v Slniečkovej triede, kde  pani vych.A.Vrábeľová
pripravila pre všetky deti kvíz.Súťažili vo dvojiciach, kde sa mohli poradiť a správne zakrúžkovať správnu odpoveď.Každá otázka obsahovala tri možnosti odpovede(a,b,c,).Na základe poznatkov z učiva, čítania porekadiel a pranostík, deti mohli dospieť k správnej odpovedi.
Víťazmi sa stali dievčatá z Motýlikovej triedy

1.miesto L.Csanková a E.Holeková 


2.miesto S.Uhrínová a M.Rapčan
D.Kováčová a M.Kuruc

                                                      

na 3.mieste sa umiestnili 

K.Balog a J.Bernáth
Š.Černaj a S.Lakatošová
M.Klembusz a M.Kantor
Deti boli odmenené diplomom a vecnou cenou.
blog pripravila: vych.A.Vrábeľová,
foto S.Nosáľová

Minidivadielko

V mesiaci február si dievčatá 4.ročníka pripravili minidivadielko
"TEPLÁ PERINKA".
Zahrali ho v každom oddelení ŠKD. 
V divadielku vystupovali zvieratká veverička, líška a hlavná postava Macko Brumík, ktorý sa zobudil uprostred zimy.
blog pripravila: A.Vrábeľová, text J.Hegedušová a foto R.Súňaiová

streda 27. februára 2019

Slniečková a Motýliková trieda

KARNEVALOVÉ  MASKY 
V NAŠOM ODDELENÍ


Víťazné masky z nášho oddelenia a takto sme sa zabávali na karnevale
 
  
 Na začiatok karnevalu nás navštívilo 
 Bábkové divadlo LIENKA
 s rozprávkou KOCÚR V ČIŽMÁCH
 blog pripravila:A.Vrábeľová

utorok 12. februára 2019

Slniečková,Motýliková trieda a trieda Janka Hraška

Návšteva knižnice

Boli dinosaury súčasníkmi človeka? Vedel niektorý z nich lietať alebo plávať? Žili všetky druhy spolu? Vyhynuli všetky v rovnakom období? Odpovede na tieto otázky a iné podivuhodné veci, o ktorých mnohí doteraz ani nechyrovali, sme sa mohli dozvedieť na prednáške o DINOSAUROCH.


Podkrovie knižnice privítalo dňa 12. 2. 2019 deti
 3.roč. z ŠKD 
I. stupňa ZŠ P. K. Hostinského.
Paleontológ 
šéfredaktor 
časopisu 
IN VIVO 
Mgr.Dušan Valent 
 zaujímavou prednáškou vtiahol deti do sveta o dinosauroch. „Za všetko, čo vieme o dinosauroch, vďačíme výskumom ich pozostatkov - skamenelín“ – pripomenul účastníkom podujatia a porozprával deťom zaujímavosti o dinosauroch, kedy žili, ako vyhynuli, čím sa živili..... .Na záver deti kládli otázky, na ktoré dostali aj pekné odpovede od prednášajúceho Mgr. Dušana Valenta. Prežili sme krásne popoludnie a plný spomienok sme sa vracali do školského klubu detí. Na tému sme nadviazali a pozreli sme si v ŠKD aj prezentácie o dinosauroch a na záver deti aj svojich dinosaurov nakreslili.
pripravila:vych.A.Vrábeľová a S.Nosáľová