piatok 25. apríla 2014

Tvoríme z odpadového materiálu

Zem to je planéta prezázračná. 
Zelené lesy a modré mračná. 
Ona nás na  sebe rada nosí, 
chráňme ju, urobme pre ňu čosi. 
  Na stromy, na kvety, na zvieratá,
 na kvapôčky rosy na vtáčatá. 
Na vodu v potoku pozor dáme,
 nech sa aj my, aj Zem dobre máme.

Pripravila: B. Sojková

streda 23. apríla 2014

DEŇ ZEMEDeti v ŠKD si pripomenuli DEŇ ZEME dňa 23.4.,
 nakoľko sme mali Veľkonočné prázdniny.
Každoročne robíme s deťmi rôzne aktivity a práce. 
Pre deti som pripravila prácu z plastových pohárov,
servítok a Eko sáčkov na odpad.
Deti vyrobili kvietky, ktoré sme následne lepili
 na trávičku zo sáčkov a na záver sme si vyzdobili  triedu.

Potom sme pozvali deti z Lienkovej ,Včielkovej  triedy
 a triedy Vláčika Tomáša .

Pani vychovávateľka A.Vrábeľová pripravila 
pre deti prezentáciu na tému Apríl - mesiac lesov, 
v ktorej boli pripravené aj hádanky o prírode.


Na DEŇ ZEME pripravila pracovné listy, 
kde všetky deti dali svoje vedomosti na papier 
a tešili sa z pekne vypracovaných tém.


Deti si veľa zapamätali z prezentácie a to využili pri úlohách v pracovných listoch. Každý žiak dostal na záver aj sladkú odmenu.
blog,text a foto pripravila:A.Vrábeľová

DEŇ ZEME - Triedime odpad


V triedach Smajlíkovej, Maťka a Kubka a Rozprávkovej tiež nezabudli na DEŇ ZEME. Prváčikovia sa stretli v triede Maťka a Kubka, kde si pre nich pripravila poučnú prezentáciu o triedení odpadu p. vych. Suňaiová.


Po prezentácii p. vych. Némethová viedla aktivitu, ktorá pozostávala z nalepovania vrchnáčikov z PET fliaš na kartón v podobe zemegule a rúk v duchu hesla : " Zachráň našu Zem, pridaj sa k nám !"

Pripravili : vych. Suňaiová a Némethováutorok 22. apríla 2014

MINI TALENT


                                             MINI    
               TALENT                    


                                                   

O tom, že v našej škole máme super talentované detičky sme sa presvedčili dňa 3.4. na našej súťaži "MINI TALENT", ktorá sa koná pravidelne každý rok.
Žiaci sa predstavili spevom, svojimi tanečnými schopnosťami aj recitáciou , za čo im patrí obrovský obdiv , nakoľko si svoje vystúpenie nacvičovali samostatne. 

                                                       

                                                                                                                        
Každý jeden účastník bol odmenený diplomom, sladkou odmenou a vecnými cenami.
Mimoriadne ocenenie za výnimočný talent získali žiaci:
Samuel Kurák, René Brosman, Nina Sojková


  O dobrú náladu sa nám postarali všetci diváci, ktorí svojich spolužiakov povzbudzovali veľkým potleskom a nechýbali ani transparenty, ktoré si vopred vyrobili.
Celé vystúpenie detí sprevádzala p. vychovávateľka Mičková a o hudobný doprovod sa postaral p. Ligárth.
                                                                 foto:A.Vrábeľová

štvrtok 17. apríla 2014

pondelok 14. apríla 2014

Vedomostný kvíz - VLASTIVEDKO
 Dňa 9.apríla si druháci v triede Vláčika Tomáša
 overili vedomosti v kvíze Vlastivedko.
 

Kvíz pozostával zo 14-tich otázok, zameraných na učivo z vlastivedy a dopravnej výchovy.

Deti súťažili v 3-členných družstvách. Otázky, na ktoré mali súťažiaci odpovedať, vyberali diváci prostredníctvom čísiel.  Každé číslo skrývalo zadanie otázky. Deti odpovedali písomnou formou, zakrúžkovaním správnych odpovedí, alebo výberom z 3 možností. Za každú správnu odpoveď získali družstvá body.

 

Po 1. kole vedomostného kvízu dievčatá z triedy Vláčika Tomáša zaspievali pesničku a pokračovalo sa 2. kolom. Na záver sa sčítali body všetkých družstiev. Stav bol nerozhodný, preto nasledovali doplňujúce otázky. 


 

Výsledky vedomostného kvízu Vlastivedko boli nasledovné:

 

1.miesto

Andrej Hrivnák

Michaela Lenártová

Roman Šimon

                                    2. miesto                                

                     Juhaniaková Karin                 

                      Cerovská Valentína                   

                          Babičová Nikolet                         

  

3. miesto

      Jakab Alex

      Kurek Adam

          Korytiak Marek 

 

                 4. miesto                   

Tučeková Lucia

 Krokavcová Viktória

Pytliaková Lea

Deti všetkých družstiev boli odmenené diplomom a vecnou cenou.

 Pripravila: Henrieta Pindiaková