sobota 19. novembra 2011

Medzinárodný deň bez fajčenia

Dňa 16. novembra sa stretli deti 3. a 4. ročníkov,
aby si preskúšali svoje vedomosti a zručnosti v kvíze,
ktorý bol venovaný
,,Medzinárodnému dňu bez fajčenia".
Kvíz pripravila pani učiteľka Martina Sviteková.

Deti boli rozdelené do štyroch 4 - členných družstiev.

Otázky a úlohy boli rozdelené do 3. okruhov:

1. okruh - Fajčenie
2. okruh - Pohyb
3. okruh - Zdravý životný štýl


Za každú správnu odpoveď získali deti body, ktoré im boli vhadzované do pohárikov formou cukríkov. Zvíťazilo to družstvo, ktoré získalo najväčší počet cukríkov (bodov).

1. miesto - trieda Včielková a Šaša Jaša  36 bodov
2. miesto - trieda Macka Pu                    35 bodov
3. miesto - trieda Dráčiková                    34 bodov
4. miesto - trieda Srdiečková                   27 bodov

Deti boli odmenené sladkosťami a malými darčekami.Zábavnou formou získali nové
poznatky o škodlivosti fajčenia.
 

pripravila :p.vych. H.Pindiaková

streda 9. novembra 2011

Jesenné hry s jesenným lístím v ŠKD na školskom dvore

Dňa 9.11.2011 sme deťom zorganizovali na školskom dvore súťaž o najkrajšiu a najvyššiu pyramídu lístia.
Deti mali za stanovený čas postaviť z lístia najvyššiu pyramídu a hlavne aj najkrajšiu.
Súťažila trieda Šaša Jaša a Včielková, Šmolková
a trieda Pipi dlhej Pančuchy.
 Najvyššiu pyramídu lístia postavili (120 cm)triedy:
Pipi dlhá Pančucha, trieda Včielková a Šaša Jaša.
O najkrajšiu zabojovali z triedy Šmolkovej.
Každá trieda dostala diplom a sladkú odmenu za bojovnosť.


 


DIPLOM
za
NAJKRAJŠIU PYRAMÍDU JESENNÉHO LÍSTIA
udeľuje
ŠMOLKOVEJ
TRIEDE


ä


DIPLOM
za
NAJVYŠŠIU PYRAMÍDU JESENNÉHO LÍSTIA
udeľuje triede
PIPI DLHEJ PANČUCHYDIPLOM
za
NAJVYŠŠIU PYRAMÍDU JESENNÉHO LÍSTIA
udeľuje triede
VČIELKOVEJ
a
ŠAŠA JAŠApripravili: p.vychovávateľky A.Vrábeľová,V.Barnová a J.Hegedűšová