štvrtok 30. apríla 2015

Krtková a Včielková trieda

Aktivity a práce detí za mesiac apríl

 
V apríli deti v našom klube vyrábali jarné kvietky,dotvárali pani jar,
s prácami sme si vyzdobili triedu a zhotovili nástenky. 
Zúčastnili sme sa na  akcii,ktorú pripravilo CVČ -RELAX "Pavučina vzťahov medzi človekom,živočíchmi a rastlinami" na Hlavnom námestí,kde deti vytvárali z WC roliek Pavučinovú sieť.Mohli sa zoznámiť s prírodninami,pozrieť cez ďalekohľad slnko a pre deti boli pripravené aj iné stanovištia s aktivitami.
V triede sme vytvorili z WC roliek plagáty a spolu z Lienkovou triedou sme vytvorili ZEMEGUĽU z rúk.
Všetky deti sa zapojili  do strihania starých tričiek,z ktorých si deti vyrábali ručne vypletaný koberček.
Pripravila som pre deti kvíz pri príležitosti Dňa Zeme,kde mohli využiť všetky vedomosti z vyučovacích hodín.
V apríli si chlapci pripravili program VTIPNEJŠÍ VYHRÁVA,kde sme zažili jedno humorné popoludnie v našom oddelení.
Pri príležitosti BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH nás navštívila  aj
 pani policajtka,ktorá si pripravila prednášku o cestnej premávke, ale aj ukážky pri rôznych situáciách.
Chcem poďakovať všetkým deťom za príjemné prežitie aprílových popoludní pri všetkých aktivitách.pripravila:A.Vrábeľová

Deň Zeme v Krtkovej triede na námestí
nedeľa 26. apríla 2015

Deň Zeme

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky zeme


Aj deti z tried Vláčika Tomáša a Pirátskej si pripomenuli Deň Zeme.  Dňa 22. apríla sa stretli v Pirátskej triede na krátkej prezentácii Zem - naša modrá planéta. Po prezentácii nasledoval rozhovor o tom, ako by ľudia mali chrániť planétu Zem. Deti sa zapájali do rozhovoru svojimi skúsenosťami a poznatkami o separovaní odpadu, o znečisťovaní životného prostredia, o prírode atď.
Nasledovalo vytvorenie Pavučiny Zeme. Každé dieťa si vybralo kartičku, na ktorom boli názvy rastlín, živočíchov a všetkého, čo súvisí s prírodou. Úlohou detí bolo predávať si medzi sebou klbko a hľadať súvislosti. Deti takýmto spôsobom postupne vytvorili pavučinu.

                    
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky zeme


Deti sa zahrali spoločne pohybovú hru na zvieratá.  Na záver pracovali deti v skupinách a vytvorili  z krepového papiera našu Zem.


 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky zeme


Blog pripravila: Henrieta Pindiaková

sobota 25. apríla 2015

"ZACHRÁŇME NAŠU Z E M !"- aktivity v triedach Maťka a Kubka a Smajlíkovej

Tematický týždeň ku DŇU ZEME


Pondelok 20.4.2015
Smajlíkovia a Maťkovia a Kubkovia sa opäť stretli v 2.C, kde si pre nich p. vych. Suňaiová a Némethová pripravili ppt. prezentáciu Zem - modrá planéta. Najskôr sme deťom v komunite položili otázku : "Povedz jedno slovo, ktoré Ti napadne, keď počuješ slovo Z E M." Deti postupne hovorili slová, napr. môj domov, vesmír, slnečná sústava, príroda, rastliny, živočíchy, vzduch, voda,... . Boli sme milo prekvapené aké slová niektoré deti povymýšľali, keďže sú len druháci. Pri každom jednom snímku z prezentácie sme sa zastavili, deti samé rozprávali o tom čo vedeli aj zo života, napr. čo znečisťuje vzduch, vodu, aký to má vplyv na človeka, zvieratá, rastliny; prečo sa robí zber papiera, pet fliaš; čo je recyklácia, ako triedime odpad; ako chrániť prírodu,.. .Utorok 21.4.2015
V obidvoch 
triedach deti pracovali s
odpadovým
 materiálom,
použili sme rolky z toaletného papiera, zvyšky krepového papiera, výstrižky z časopisov.
Smajlíkovia vyrobili tulipány a stromy dokresľovaním :
Maťkovia-Kubkovia, keďže apríl je aj mesiac lesov, vyrobili listnaté a ihličnaté stromy :

Streda 22.4.2015
Bol DEŇ ZEME, a preto sme sa zúčastnili akcie CVČ-Relax "Pavučina vzťahov medzi človekom, živočíchmi a rastlinami" na Hlavnom námestí o 14.00 hod. Za pomoci špagátu deti slučkou prevliekali prázdne papierové rolky, ktoré mali symbolicky znamenať živú časť prírody. Niektoré rolky boli pomaľované motívmi kvietkov, živočíchov.
 Okrem toho sa deti zapojili aj do iných aktivít, ktoré pre nich pripravili ochranári :


Štvrtok 23.4.2015
V tento deň mali prísť naše deti oblečené vo farbách Zeme, t.j. modrom, bielom, hnedom, zelenom alebo žltom tričku. Spolu s deťmi z tried Krtkovej a Lienkovej s p. vych. Vrábeľovou a Sojkovou sme sa pokúsili vytvoriť zemeguľu.
Zišli sme sa na školskom dvore medzi  I. a II. stupňom a podľa farieb sme deti usporiadali-modré tričká boli moria a oceány, hnedé, zelené a žlté boli kontinenty, pevnina a biele tričká boli póly-severný a južný. P. vych. Vrábeľová potom odfotila náš výtvor z triedy na poschodí-4.B. Celkom sa nám naša zemeguľa vydarila.
Za aktivitu vo všetkých činnostiach ku 
Dňu Zeme dostali Maťkovia a Kubkovia diplomy, ktoré si mohli vyfarbiť :

Piatok 24.4.2015
Smajlíkovia a Maťkovia a Kubkovia vytvorili pekné plagáty z odpadového materiálu, zvyškov farebného papiera, papierových kartónov - rozkvitnutú lúku.
Keďže každý musí "priložiť ruky k dielu", aby ochránil prírodu, tak slnko, kvety a trávu tvorili obkreslené detské rúčky.


Pripravila : R. Suňaiová