piatok 24. mája 2013

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLIEKA

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy.
Cieľom je inšpirovať deti k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

 Aj v školskom klube sme sa rozprávali, aký význam má mlieko na naše zdravie, aké produkty sa z mlieka vyrábajú a ktoré treba najviac konzumovať.
Spoločná práca detí - plagát
    

 Svoje vedomosti deti využili
v kvíze MLIEČNY SVET.Ocenení boli mliečnymi výrobkami tieto deti:
1.miesto - Miško - Actimel
2.miesto - Maťko - Mliečny dezert
3.miesto - Valentínka - Jogurty
4.miesto - Laurika, Andrejka, Marcel - Brejky
5.miesto - Pavlínka, Kamilka, Lenka - Mliečna čokoládka
Ostatní dostali sladkú mliečnu odmenu.
pripravila: vychovávateľka Tonka

RIMAVSKOSOBOTSKÁ VETVIČKA v ŠKD

„Environmentálna výchova a vzťah k prírode sa nedá naučiť v školských laviciach, to je niečo, na čo si deti musia siahnuť, čo musia vidieť a skúsiť," a také bolo aj podujatie  RIMAVSKOSOBOTSKÁ VETVIČKA, kde sa deti zúčastnili s pani učiteľkou a naučili niečo nové aj hravou formou. Žiaci si odniesli mnoho krásnych zážitkov a hlavne sa dozvedeli veľa zaujímavého z ríše rastlín a zvierat.

Deti nadviazali na tému o zvieratách aj v družine. Pripravili plagáty so stopami rôznych zvierat: líška, medveď, zajac, vlk, diviak.... Tému veľmi pekne spracovali, za čo dostali aj smajlíka do hodnotenia "Pekná práca".

pripravila vychovávateľka Tonka

nedeľa 12. mája 2013

DEŇ SLNKA

Deň Slnka - Deň Slnka vyhlásila OSN v rámci programu pre životné prostredie UNEP. Slnko je naša najbližšia hviezda a zároveň najjasnejšia hviezda na oblohe. Svojím žiarením vytvára podmienky života organizmov na Zemi. Deň je určený nielen na pripomenutie významu a dôležitostí Slnka, ale aj na propagáciu ekológie a významu ochrany životného prostredia, odborných činností a pozorovaní v oblasti slnečnej fyziky.

Pozdrav slnku – Surya Namaskara

Pozdrav slnku je základom celého cvičenia power jogy. Jedná sa o niekoľko základných pozícií, ktoré za sebou postupne nasledujú. Pozdrav slnku zahrieva celé telo, naťahuje svaly, zbavuje telo negatívnej energie, zlepšuje vitálnu kapacitu pľúc.Aj deti v ŠKD pod vedením p.vychovávateľky J.Hegedűšovej
šovej si na školskom dvore zacvičili základné pozície.

Zacvičme si spolu

Existuje niekoľko foriem Pozdravu slnku, od zjednodušeného variantu, až po kompletnú náročnú formu cvičenia. My si predstavíme jednoduchú formu.

1. Vzpriamený stoj (tadasána)

Východisková poloha je stoj spojný. Chrbát je rovný, lopatky zatiahnuté smerom k chrbtici, ramená dole a hlava vzpriamená s bradou zarovno zeme. Ruky priložíme dlaňami k sebe, lakte tlačíme dozadu, predlaktia tvoria jednu priamku. V tejto polohe sa zhlboka nadýchneme a vydýchneme.

2. Pozícia hory (tadasána)

S nádychom dvihneme obe ruky nad hlavu, a dôkladne sa pritom pretiahneme S výdychom prehneme telo dozadu, do rovnomernej krivky. Stále stojíme na celých chodidlách.

3. Hlboký predklon (uttanasána)

S výdychom sa predkloníme, spevníme brucho a svaly panvového dna. Uvoľníme trup, krk, hlavu i paže. V tejto polohe jeden nádych a výdych. Dýchame zľahka. Ľahší variant cvičíme s pokrčenými kolenami.

4. Rovný predklon (padahastasána)

S nádychom vytiahneme chrbát do vodorovnej polohy, rovnobežne so zemou. Hlava je v predĺžení trupu. Chrbát vystrieme, ramená zatlačíme dozadu, lopatky a lakte sú zatiahnuté smerujú k sebe.

5. Pozícia doska (chaturanga)

S výdychom položíme dlane pod úroveň pliec, prsty smerujú vpred, chodidlá zanožíme. Hlava, nohy a trup sú v jednej priamke. Spevníme brušné svaly a panvové dno. Neprehýbame sa v drieku, hlava je v predĺžení chrbtice. Nadýchneme sa.
Miesta, kde sa špičky nôh a dlane dotýkajú podložky, nebudeme meniť a pri ďalších cvikoch nebudeme „pochodovať“ rukami alebo nohami na podložke. S výdychom spúšťame spevnené telo cez pokrčené lakte, ktoré tlačíme k trupu tesne nad podložku, ramená stiahneme dozadu.

6. Pozícia kobra (urdhva mukha švanasána)

S nádychom vytiahneme trup dopredu a do výšky. Nohy sa dotýkajú podložky, ramená tlačíme dole, dlane sú pod úrovňou ramien. Stiahneme sedacie svaly a panvu tlačíme smerom do podložky.

7. Pozícia strecha (Adhó mukha švanásana)

Známa tiež pod názvom obrátené písmeno V, ktoré v nej naše telo pripomína. Do pozície prejdeme cez pokrčené kolená a špičky, vyťahovaním kostrče smerom nahor, päty tlačíme k podložke.Dlane sú umiestnené na šírku ramien,, chodidlá na šírku bedier. Chrbát je rovný, hrudník ťaháme k stehnám V streche zotrváme tri až osem nádychov výdychov a s ďalším nádychom pokrčíme nohy v kolenách, prevážime sa na špičky a vykročíme medzi dlane.

8. Rovný predklon (padahastasána)

S nádychom vytiahneme chrbát do vodorovnej polohy, rovnobežne so zemou. Hlava je v predĺžení trupu. Chrbát vystrieme, ramená zatlačíme dozadu, lopatky a lakte sú zatiahnuté smerujú k sebe.

9. Hlboký predklon (uttanasána)

S výdychom sa predkloníme, spevníme brucho a svaly panvového dna. Uvoľníme trup, krk, hlavu i paže. V tejto polohe jeden nádych a výdych. Dýchame zľahka. Ľahší variant cvičíme s pokrčenými kolenami.

10. Pozícia hory (tadasána)


S nádychom dvihneme obe ruky nad hlavu, a dôkladne sa pritom pretiahneme S výdychom prehneme telo dozadu, do rovnomernej krivky. Stále stojíme na celých chodidlách.
pripravila: vych.A.Vrábeľová

Máj (symbolický strom)

Máj je pôvodne mladý stromček najčastejšie
 smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného
mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom;
V  Gemeri dostávali ešte v prvej tretine 20. storočia dievčatá máje len od svojich nápadníkov.
Neskôr mládenci postavili máj
každému dievčaťu v dedine.
 Zatiaľ čo smrek bol individuálnou poctou dievčaťu súcemu na vydaj, breza bola poctou kolektívnou.

pripravila:vych.A.Vrábeľová

streda 8. mája 2013

APRÍL -  mesiac lesov
v Krtkovej triede.

Nielen apríl je mesiacom lesov, ale celý rok treba vnímať
lesy okolo nás.Najskôr sme sa oboznámili so vznikom lesa,
rastom stromov, funkciami lesa i jeho ochranou.
Zoznámili sme sa s lesnými drevinami a lesnou zverou.
Vedomosti o lese sme si preskúšali v hádankách
ale aj v prírodopisnom kvíze.Deti pracovali
 v skupinách a spoločne riešili zadané úlohy.

Zručnosti a fantáziu využili
 v pracovno-technickej činnosti, kde sa im
podarilo vytvoriť krásne práce s lesnou tematikou,
 
 dokresľovali obrázok omaľovánky,
čítali sme si príbehy o zvieratkách v lese,
spolu sme si pozreli
prezentáciu o prírode,stromoch,
zvieratách,ktoré žijú v našich lesoch.
Vyzdobili sme si jarný strom na chodbe školy.
Mesiac apríl bol ajmesiacom bezpečnosti na cestách.
Deti prostredníctvom školskej dopravnej
výchovy a prevencie bezpečnosti získavajú základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách.
Pre deti som pripravila
vedomostný test z dopravy ,ktorý bol zameraný na
bicyklistov,
pretože aj naši prváci sa stávajú cestnými účastníkmi v doprave.Svoje vedomosti mohli
využiť v teste ,ako sa má správať každý
bicyklista, ktorý je súčasťou cestnej premávky .
Deti súťažili samostatne.

Na 1. mieste sa umiestnil M.Katreniak,

na 2. mieste - M.Banský,

na 3.mieste
sa umiestnilo až 5 detí
s rovnakým počtom bodov:
A.Jakab,A.Gáliková,M.Mitter,S.Štoberová,P.Repčoková

V mesiaci apríl prehehla súťaž SUPERTANEC,
 do ktorej sa prihlásili dvaja žiaci z ŠKD a to
K.Velkovová a K.Kováč.
Každé dieťa v dopravnom kvíze ale
aj v prírodovednom  bolo odmenené
diplomom ale aj malým darčekom od
p.vychovávateľky.
Blahoželám všetkým víťazom.

pripravila:vychVrábeľová