štvrtok 29. marca 2018

Trieda Janka Hraška

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou.
Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Prečo si mesiac knihy pripomíname práve v marci?
     Marec - mesiac knihy bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy.

S deťmi sme si v mesiaci marec čítali detské rozprávkové knihy na pokračovanie, ľubovoľne podľa výberu detí. 
Žiaci si vyrobili svoje vlastné knihy, s vlastným obsahom, podľa vlastnej fantázie alebo sa inšpirovali ich obľúbenou knihou.


Ďalej sme pokračovali aj nad obalom ich knihy, ktoré si deti vyrábali sami. Na výrobe obalu knihy sa mohli inšpirovať obsahom ich knihy.
Taktiež sme privítali prvý jarný deň, rozhovorom o jari. Aké zmeny počasia postrehli deti, ako sa nám mení príroda. Čo robia kvietky, zvieratká na jar. 
Maľovali sme tulipány, úlohou detí bolo obkresliť pomocou makety obrysy a listy a samotné kvietky museli dokresliť sami. Pracovali sme na tom spoločne, krok po kroku. Keď mal každý hotové, podľa vlastnej fantázie si deti mohli vymaľovať kvety temperovými farbami a ozdobiť kvetináč.22.marca SVETOVÝ DEŇ VODY
Pre deti triedy Janka Hraška, Motýlikovej a Slniečkovej triedy sme si pripravili prezentáciu o vode, o jej potrebe, o jej použití,atď. Ďalej bol pre deti pripravený kvíz teoretickej a praktickej časti. Z každej triedy súťažili 3 deti ako jedno družstvo. 
Každé družstvo bolo ohodnotené diplomom a menšími odmenamí. Trieda Janka Hraška sa umiestnila na 2.mieste.


V triede sme si o pár dní zopakovali, čo sme sa dozvedeli nové o vode. Žiaci boli rozdelení v skupinách a na výkres kreslili, písali prečo je pre nás voda dôležitá.Na koniec mesiaca pred prázdninami sme sa rozprávali o Veľkej noci, zvykoch a tradíciách. Pri týchto sviatkoch sme vyrábali veľkonočné kuriatka, veľkonočné zajačiky a maľovali obľúbené vyfúknuté vajíčka. 
Pripravila: S.Nosáľová


nedeľa 25. marca 2018

Z rozprávky do rozprávky

Príbeh História Sen Povedať Rozprávky Knih

Marec - mesiac knihy, si pripomenuli aj tretiaci a štvrtáci, ktorí sa stretli v Trpaslíkovej triede, aby si overili svoje poznatky vo vedomostnom kvíze:

Z rozprávky do rozprávky.

Pre deti boli pripravené otázky o rozprávkových postavách, spisovateľoch ako aj čítanie s porozumením.
Vedomostný kvíz deťom spestrili svojim prednesom Adam a Matej, ktorí sa zúčastnili školského kola "Hviezdoslavov Kubín."Umiestnenie tretiakov: 1. miesto trieda Mimoni


2. miesto: trieda Mačiatkova Pá a Pí


3. miesto: trieda Máša a medveď


Zasúťažili si aj štvrtáciA takto sa umiestnili

1.miesto


2.miesto


3. miesto


Všetkým súťažiacim gratulujeme!