nedeľa 28. decembra 2014

Aktivity v Krtkovej triede

Aktivity v Krtkovej triede 
za mesiac december:
ADVENT A MIKULÁŠ

LIST OD JEŽIŠKA,DEŇ LUCIE,
ZVYKY A TRADÍCIE,VIANOČNÉ POZDRAVY 
A PRÁCE DETÍ


Vianočný kvíz-Zvyky a tradície,
darček pre rodičov a práce detí


Vianočné posedenie
 pri stromčeku v Krtkovej triede

pripravila:A.Vrábeľová

streda 24. decembra 2014

Vianoce, Vianoce, prichádzajú...


" Všetkým vychovávateľkám ŠKD, 
rodičom našich detičiek
a samozrejme všetkým deťom ŠKD 
praje vedúca ŠKD Renata Suňaiová. "utorok 23. decembra 2014

VIANOČNÁ BURZA

Vianočná burza 

V ŠKD sme vyrábali vo všetkých oddeleniach výrobky na Vianočnú burzu,ktorá sa uskutočnila 19.12.2014  na I.st. na dolnej chodbe.
Deti predávali dopoludnia výrobky,ktoré vytvorili aj s pani učiteľkami a zároveň výrobky z ŠKD,z ktorých mali radosť a zakúpili ich za symbolickú cenu pre svojich blízkych.
výrobky pripravili všetky vychovávateľky v oddeleniach

Zdobenie medovníkov v triede Trpaslíkovej a Ferda Mravca

Vychovávateľky 1. a 3.oddelenia ŠKD v predvianočnom období pripravili pre svoje deti praktickú ukážku zdobenia medovníkov.Deti si túto činnosť mohli aj vyskúšať.
V druhej časti sa vytvoril živý Betlehem,do ktorého sa zapojili všetky deti, dramatizáciou deti zahrali to, čo sa stalo pred vyše 2000 rokmi.
V scénke vystupovali pastieri, ich ženy,anjel, Mária, Jozef, Ježiško a traja králi.

pripravila:text-J.Hegedušová,
foto - M.Svoreňová
blog - A.Vrábeľová

Aktivity v triede Ferda Mravca a Sovičkovej v mesiaci december

V našom klube,triedy Ferda Mravca a Sovičkovej 
sa celý december niesol v tvorivej a slávnostnej nálade.
Deti sa pripravovali na príchod Mikuláša.Naučili sa básne,
piesne a ich šikovné ručičky,zhotovili z papiera krásneho Mikuláša,
stromčeky a snehové vločky.
S radosťou sme sa pripravovali aj na príchod Vianočných sviatkov.
Spievali sme si koledy a zhotovovali sa farebné 
stromčeky,vianočné pozdravy,vyfarbovali sme oriešky,
konáriky a šišky.Tieto hotové výrobky sme 
ponúkli na Vianočnú burzu.

ŠŤASTNÉ a VESELÉ VIANOCE praje p.vych.M.Svoreňová

VIANOČNÝ POZDRAV Z ŠKD


" KRÁSNE A POKOJNÉ VIANOCE VŠETKÝM ZAMESTNANCOM NAŠEJ ŠKOLY PRAJÚ VŠETKY VYCHOVÁVATEĽKY ŠKD. "

Pripravila : R. Suňaiová

Aktivity za mesiac december - Nemova trieda

V ŠKD deti z Nemovej triedy s pomocou
 p.vych.M.Czikóovej pracovali s technikou 
nešitého PATCHWORK-u.
S veľkým záujmom vyrábali a tvorili krásne vianočné 
zvončeky  na Vianočnú burzu a stromček 
pre star.rodičov ako darček pod stromček.


piatok 19. decembra 2014

ADVENT v tr. Maťka a Kubka - piatok

Posledný deň nášho tematického týždňa bol skôr rozlúčkový, pretože sa už všetci tešili na vianočné prázdniny. Po obede sme si posadali do komunity , kruhu na koberec k vianočnému stromčeku a  p. vych. Suňaiová nám zapálila vianočný svietnik. Postupne od prvého po posledného sme si svietniček podávali a každý pritom vyslovil svoje vianočné prianie a želanie do nového roka 2015 pre ostatných. Boli to pekné a dojímavé slová. Nakoniec nám aj p. vychovávateľka popriala a zaželala ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE...


Potom sme sa zahrali s hračkami - bábikami, autíčkami, balónikmi, ktoré sme si priniesli z domu.
Keď sme sa pohrali, chcelo sa nám kresliť - p. vych. navrhla, žeby sme mohli nakresliť : MÔJ VIANOČNÝ STROMČEK. Pri kreslení sme počúvali vianočné koledy, ktoré sme si aj zaspievali.

Neskôr k nám prišli aj Smajlíkovia a spolu sme sledovali peknú rozprávku z DVD - Ľadové kráľovstvo.

Po skončení sme upratali triedu a s p. vychovávateľkou a p. uč. Sivokovou sme išli do CVČ - Relax, kde sme sa pripravili - prezliekli na večerné vystúpenie v kostole s Trojkráľovou hrou, ktorú s nami nacvičila p. uč. Sivoková.
S p. vych. sme sa rozlúčili, že sa opäť vidíme v novom roku.
*****Š Ť A S T N É  A V E S E L É  V I A N O C E  !*****

Pripravila : R. Suňaiová

štvrtok 18. decembra 2014

ADVENT v tr. Maťka a Kubka a Smajlíkovej - štvrtok

VIANOČNÝ KVÍZ

Dnes si Smajlíkovia a Maťkovia-Kubkovia overili svoje vedomosti vo Vianočnom kvíze, ktorý sa týkal všetkých aktivít, ktoré sme už mali k obdobiu Adventu od pondelka.
Viac sa darilo Smajlíkovcom, lebo z tr. Maťka a Kubka chýbalo pre chorobnosť veľa detí. To však vôbec nevadí, lebo všetky deti sa veľmi snažili a hlavne - veľa nového sa hravou formou dozvedeli.
Kvíz prebiehal formou ppt. prezentácie, deti boli rozdelené po troch do mini-skupiniek. Bolo 16 otázok, na ktoré deti písomne odpovedali-mohli si vybrať z troch možností A, B, C. Na záver p. vych. Némethová a Suňaiová spočítali správne odpovede a vyhlásili tri víťazné skupinky. Všetci dostali sladkosť a víťazi (1., 2. a 3. miesto) aj diplomy a vecné ceny.

1. miesto :

LAURA, MANDY (2.A) a MONIKA (2.C)

2. miesto :
LADISLAV, ADRIAN a TOBIAS (2.A)

3. miesto :
TIMUR, EMA a GABRIELA (2.A) 

Pripravila : R. Suňaiová

Od Kataríny do Vianoc


Pripravila: Sojková

streda 17. decembra 2014

ADVENT v tr. Maťka a Kubka a Smajlíkovej - streda

ZIMNÝ STROM VIANOČNÝCH ŽELANÍ

Náš spoločný STROM SPOLUPRÁCE v jesennej podobe sme sa rozhodli "prezliecť"do zimného šatu.
Vo svojich oddeleniach ŠKD sme vystrihli "snehové vločky". Potom sme sa stretli dole na dolnej chodbe I. stupňa, kde je náš strom. Posadali sme si na lavičky a postupne sme na strom, z ktorého sme už predtým odstránili "jesenné listy", priliepali vyrobené snehové vločky. Každý pritom vyslovil svoje prianie alebo želanie k Vianociam alebo do nového roka. Bolo to pekné. Keď bol strom už celkom "oblečený", tak sme sa vrátili do svojich tried.Pripravila : R. Suňaiová

utorok 16. decembra 2014

ADVENT v tr. Maťka a Kubka a Smajlíkovej - utorok

V utorok Smajlíkovia a Maťkovia-Kubkovia pokračovali v tematickom týždni, ktorý si pre nich pripravili p. vych. Némethová a Suňaiová. Dnes to bola ppt. prezentácia
SYMBOLY, ZVYKY A TRADÍCIE VIANOC.
Stretli sme sa v 2.C triede o 13.30 hod. Prezentácia bola zaujímavá a poučná, niektoré poznatky už deti mali. Upozornili sme ich nato, že vo štvrtok budeme mať Vianočný kvíz, aby dávali pozor, budú v ňom podobné otázky.
Pripravila : R. Suňaiová

pondelok 15. decembra 2014

ADVENT - Tematický týždeň v tr. Maťka a Kubka a Smajlíkovej - pondelok

Smajlíkovia a Maťkovia-Kubkovia na VIANOČNOM ZVYKOSLOVÍ GEMERA-MALOHONTU v múzeu
 Posledný týždeň v ŠKD pred vianočnými prázdninami pripravili p. vych. Némethová a Suňaiová tematický týždeň prepojený aktivitami k obdobiu ADVENTU. Dnes 15.12 popoludní sme sa preto druháci zo Smajlíkovej triedy a triedy Maťka a Kubka zúčastnili na prednáške Vianočné zvykoslovie v Gemersko-malohontskom múzeu.
Usadili sme sa v miestnosti stálej expozície História výtvarného umenia. Privítala nás p. riaditeľka múzea a etnografka PhDr. Oľga Bodorová, ktorá nám vo svojej prednáške priblížila  Vianočné zvyky a tradície regiónu.
Podujatie múzeum poriada každoročne v predvianočnom období. Zamerané je na vianočné a novoročné tradície a zvyky v regióne Gemer-Malohont, viažúce sa na advent a Vianoce.
 Advent je obdobím plným očakávaní na príchod Spasiteľa, ale aj obdobím tajomna a povier, či prípravy tradičných jedál a pečiva. Dávno zabudnuté, a predsa trvale prítomné, sú predvianočné zvyky a predstavy ľudu, ktorý odpradávna žil v tomto regióne. Moderný svet čoraz viac mení kultúrne dedičstvo spojené s prípravou vianočných sviatkov. Našou snahou je pozastaviť sa a priblížiť tradície hlavne mladej generácii.

Naše deti boli veľmi šikovné, sama p. Bodorová bola prekvapená, že čo všetko vedia o advente, keď im kládla otázky.
 Vstupné bolo : 0,50 eur

Pripravila : text, foto, blog - R. Suňaiová

nedeľa 14. decembra 2014

Básničky o zime


   

Je tu zima a s ňou aj najkrajšie sviatky v roku Vianoce, na ktoré sa tešia všetky deti, ale aj dospelí.

Deti z triedy Vláčika Tomáša napísali niekoľko pekných básničiek o zime. 

Spadla vločka

Spadla vločka prvá,

a za ňou hneď druhá,

a potom zas tretia,                               

všetky za ňou letia.

A už bolo snehu dosť,

deťom sneží pre radosť.

Radosti už bolo dosť,

premrzli sme až na kosť.

Poďme sa už sánkovať,

a potom hneď guľovať,

potom príde čajík teplý,

            zohreje nás deti všetky.

            Únava nás zmohla dosť,

             na dnes toho bolo dosť.

/ Lukas B./

 


Vianoce

Vo vani kapor čľapoce,

už sú tu Vianoce.

Prihlásil sa zimný čas,

na darčeky je čas zas.

Pod stromčekom darček malý,

každý čaká, komu patrí.

Je to mamkin, ockov, môj?

Uvidíme to čím skôr.

/ Mirka F./


Zima, zima

Zima, zima, zimička,

studená je ručička.

Čakáme na biely sniežik,

ktorý spadne z mrakov bielych.

Každý sa na zimu teší,

keď nám stromček pekne svieti.

Blížia sa už Vianoce,

všetko sa nám ligoce.

/ Martin K., Tomáš K./


Vianočný čas

Milí starí rodičia,

tu je pre vás kytica.

Ja mám rada Vianoce,

keď sa všetko ligoce.

Ja som vaša vnučka malá,

rada som sa s vami hrala.

Potešiť vás veľmi chcem,

darčekom, čom prinesiem./

/Nikolka F./


Moje Vianoce

Vianoce sa blížia,

ako každý rok,

v celom dome robím

vzorný poriadok.

Čistá je dlážka, polica,

z kuchyne vonia škorica.

Na stromčeku sa hviezda ligoce,

už môžu prísť moje Vianoce.

/ Lucka T. Vikinka K./
sobota 13. decembra 2014

VIANOČNÁ POŠTA od Ježiška pre deti z tr. Maťka a Kubka a SmajlíkovejDeti z tried Smajlíkovej a Maťka a Kubka nedávno písali 
a poslali Vianočnou poštou svoje LISTY JEŽIŠKOVI. 
Želali si v nich rôzne veci hmotné (hračky, ...) i nehmotné (zdravie, šťastie, pokoj v rodine, ...) nielen pre seba, ale aj pre svojich najbližších. Trpezlivo čakali na odpoveď od Ježiška a dočkali sa. Každý kto napísal Ježiškovi, dostal od Vianočnej pošty list, v ktorom sa im prihovára Ježiško. V listoch boli aj 
CD-čká TRPASLÍCI - výber SMAJLHITOV 2014.
Sú na nich pekné a veselé pesničky.JEŽIŠKO, Ď A K U J E M E !


Pripravila : R. Suňaiová