sobota 21. mája 2016

Svetový deň rodiny

Svetový deň rodiny sme si pripomenuli aj v Smajlíkovej triede.Na jednotlivých aktivitách sme sa rozprávali o živote v rodine, o vzťahoch medzi jednotlivými členmi rodiny. Spoznávali sme členov blízkej aj širšej rodiny, zhotovovali rodokmeň prezerali albumy rodinných fotografií. Pripomenuli sme si zvyky a tradície v rodine, ktoré súvisia s rôznymi sviatkami, ako aj pravidlá, ktoré platia a dodržiavajú sa v rodine a tiež ako prejavovať úctu k členom rodiny, V rozhovoroch deti preukázali, že si uvedomujú dôležitosť vlastného domova a rodiny- čo dokázali aj v aktivite KVET ( napíš - čo ťa napadne ako prvé pri slove rodina).


                                                       prezeranie rodinných fotografií                                                   
                                                      zhotovenie vlastného rodokmeňa

                                       
                                             zhotovenie domčeku s členmi mojej rodiny
blog pripravila: Ivona Némethová

piatok 20. mája 2016

Svetový deň rodiny v triedach Maťka a Kubka a Pirátskej, Krtkovej a Včielkovej
 Deti z triedy Maťka a Kubka si vypracovali aj pracovný list 
RODOSTROM - moja rodina.Blog pripravila : Renata Suňaiová
Foto : Antónia Vrábeľová