sobota 27. apríla 2013

APRÍL - MESIAC LESOV

...VEĽA STROMOV, MACH A TRÁVA,
VEĽA ZVIERAT SA TU HRÁVA.
ČO JE TO?
NO  PREDSA  LES

...Takto začalo naše putovanie za tajomstvami lesa.Najskôr sme sa oboznámili so vznikom lesa, funkciou a jeho ochranou.Vedomosti sme si preskúšali v hádankách a kvíze.
V našom putovaní po lese nám pomáhali rôzne encyklopédie, atlasy zvierat,
 rastlín a húb, ale aj kniha
"ROZPRÁVKY Z LESA"
Zručnosti a fantáziu sme využili v pracovno-technickej činnosti,
kde sa nám podarilo
 vytvoriť krásny plagát
s lesnou tematikou,
 stromy z krepového papiera,
 les z lega,
les z prírodnín
a zvieratká z plastelíny,
kreslilisme aj kriedou
 na asfalt a iné.
Naše putovanie sme ukončili ochranou životného prostredia - zbierali sme
smeti v areále našej školy.
pripravila:vych.I.Némethová

DEŇ ZEME

Pri príležitosti Dňa Zeme CVČ Relax,Štátna
správa prírody SR ,Správa CHKO Cerová vrchovina
a Hvezdáreň v Rimavskej Sobote zorganizovali
na námestí akciu:
,,RECYKLUJME SPOLU NAJDLHŠIU PLASTOVÚ CHOBOTNICU NA SLOVENSKU"
V rámci Dňa Zeme 22.Apríla 2013
 o 13,30 sme sa zúčastnili s deťmi
 z ŠKD na námestí v Rimavskej Sobote
 a pokúsili sme sa o vytvorenie
nového rekordu najdlhšej
 PLASTOVEJ CHOBOTNICE NA SLOVENSKU.

Príjemné chvíle nám pripravili deti z CVČ , kde nám zatancovali ,zaspievali a zahrali divadielko.
Deti si mohli ďalekohľadom pozrieť slnko ,
potom vymaľovať obrázok zvieratka.nájsť správnu cestu pre zvieratko atď...

a vyskúšať vedomosti o prírode,ktoré
pripravila Správa Cérovská vrchovina.

pripravila:vych.A.Vrábeľová

SUPERTANEC

Dňa 10.4.2013 sme strávili v znamení
,,SUPERTANCA,,
ktorý uvádzala p.vych.Marcela Mičková
a DJ Robo.
Deti z jednotlivých oddelení si samostatne pripravili tanečné choreografie .Vystúpili ako jednotlivci,vo dvojiciach alebo ako skupina tanečníkov.Deti nám tancovali v rytme disco,hip-hop,gangnam style,spoločenské tance,nechýbal ani tanečný štýl Michaela Jacksona.
Na program nás prišla pozrieť p.riaditeľka aj s pani inšpektorkami,ktoré každé vystúpenie ocenili potleskom a zotrvali až do konca programu.Každé dieťa dostalo diplom za tanec,nakoľko všetky deti boli supertanečníkmi.Od pani vychovávateliek dostali v oddelení sladkosť a malú drobnosť.
pripravila:vych.A.Vrábeľová

streda 3. apríla 2013

VÍTANIE JARI V ŠKD VYNÁŠANÍM MORENY1615Morena, morena, kde si prebývala?
Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti, veľmi známa i v dnešnom folklóre.
Je zosobnená zimou, na jar končí jej vláda. Avšak nie je možné považovať ju len za bohyňu smrti
alebo za akúsi ohyzdnú starenu. Je vraj veľmi krásna.
Tradičným rituálom praktikovaným aj dnes je vynášanie Moreny a jej upálenie alebo utopenie.
Najčastejšie sa hádže z mosta alebo zo skaly.
Vynášanie
Moreny

Vzdajme hold prichádzajúcej jari,
zima končí a strieda ju obdobie zrodu - jar.
 Dňa 22. 03. 2013 sa deti z ŠKD spoločne vybrali k rieke Rimava.
            Po ceste si žiaci postupne podávali Morenu,aby sa rozlúčili so zimou a privítali Jar.
       Nakoniec Morenu zapálila p.vych. Hegedűšová so žiakmi 4.roč.  a hodili do rieky z mosta.
pripravila: vych.J.Hegedűšová

ZELENÝ SVET

Je 18.ročník medzinárodnej súťaže
výtvarnej tvorivosti detí a mládeže,
 koná sa pri príležitosti
MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU FILMOV O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ ,,ENVIROFILM 2013".
Témou roka 2013 je:
,,MOJE PREDSTAVY O SVETE,
 KTORÝ MÁM RÁD".
Do súťaže sa zapojili žiaci a žiačky z ŠKD
p. vych.Vrábeľovej z 1.A,
p.vych.Kubišovej z 2.A,
p.vych.Súňaiovej zo 4.B.

Žiaci použili techniku - kresba a sami vymýšľali názov práce, napr.:ČISTOTA PRÍRODY, PRÍRODA A DETI, ZVIERATKÁ V LESE, PRÍRODNÁ REZERVÁCIA
a pod.Termín výstavy je od 3.-8.6.2013 v B. Bystrici.
 
 
 
 
pripravila:vych.I.Kubišová

TANEČNÝ SEN

V piatok 15.3.2013 sa konal ďalší ročník
tanečnej súťaže TANEČNÝ SEN
 na ZŠ Š.M.Daxnera.
Tohto roku sa zúčastnili dve družstvá
z našej školy, v II.kategórii od 6-12 rokov
súťažili žiačky 1. a 2. roč.
V III.kategórii dievčatá 6.ročníka.
Obidve družstvá boli úspešné,
v II.kategórii dievčatá získali 2.miesto
a v III.kategórii 1.miesto.
Jednotlivkyňa Stanka Sivičeková
v II.kategórii Sólo tanec 3.miesto.
Dievčatá na súťaž pripravovala
p.vych.M.Mičková

pripravila:M.Mičková

pondelok 1. apríla 2013

Marec,,MESIAC KNIHY" v Srdiečkovej triede


                                                     

              
               V ŠKD - SRDIEČKOVEJ TRIEDE
SME SI UROBILI VÝSTAVKU KNÍH.
KAŽDÝ DONIESOL ASPOŇ JEDNU,
NIEKTORÍ DVE AŽ TRI KNIHY.
VYSTAVENÉ SME MALI BÁJKY, KOMIKSY, ROZPRÁVKY,
ENCYKLOPÉDIE, KNIHY
TENKÉ AJ HRUBÉ, VEĽKÉ AJ MALÉ.
SPOLU SME DONIESLI ASI
36 KNÍH - SMELÝ ZAJKO, EZOPOVE BÁJKY,
CHCEM VEDIEŤ PREČO, DETSKÁ ENCYKLOPÉDIA ZVIERAT,
HISTORICKÉ PAMIATKY, HARRY POTTER A INÉ.
ZHODLI SME SA NA JEDNOM - KNIHY MÁME VEĽMI RADI,
NAJVIAC SA NÁM PÁČIA
TIE V KTORÝCH JE NEJAKÁ ZÁHADA ČI PONAUČENIE
 OD KTORÝCH SA NEVIEME
 ODLEPIŤ. AK NÁS NIEČO BAVÍ PREČÍTAME
SI TO DO KONCA, ALE AK NIE ZAVRIEME
 KNIHU A SIAHNEME PO DRUHEJ.
V ŠKD SME OKREM VÝSTAVKY ROBILI 
 AJ VLASTNÉ OBALY NA KNIHY.
KAŽDÝ SI ZOBRAL NEJAKÚ KNIHU
A UROBIL SVOJ VLASTNÝ NÁVRH
NA OBAL A ZÁLOŽKU DO KNIHY.
NIEKTORÍ SA VEĽMI SNAŽILI,
INÍ TROŠKU MENEJ. POČÚVALI SME
 ROZPRÁVKY Z CD,  ČÍTALA SOM
 PRÍBEHY Z KNIŽIEK A AJ SAMI SME
SI ČÍTALI V ŠKOLSKEJ ZÁHRADE.
NAVŠTÍVILI SME AJ MESTSKÚ KNIŽNICU,
 KDE NÁM TETY KNIHOVNÍČKY PRIPRAVILI ZAUJÍMAVÝ PROGRAM.
TENTO MESIAC V NAŠEJ TRIEDE
TEDA PATRIL KNIHÁM,
BOL TO KRÁSNY A ZAUJÍMAVÝ MESIAC,
NO A UŽ TERAZ VIEME, ŽE ČÍTAŤ KNIHY
BUDEME AJ NAĎALEJ.
pripravila: vych.I.Némethová