streda 3. apríla 2013

VÍTANIE JARI V ŠKD VYNÁŠANÍM MORENY1615Morena, morena, kde si prebývala?
Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti, veľmi známa i v dnešnom folklóre.
Je zosobnená zimou, na jar končí jej vláda. Avšak nie je možné považovať ju len za bohyňu smrti
alebo za akúsi ohyzdnú starenu. Je vraj veľmi krásna.
Tradičným rituálom praktikovaným aj dnes je vynášanie Moreny a jej upálenie alebo utopenie.
Najčastejšie sa hádže z mosta alebo zo skaly.
Vynášanie
Moreny

Vzdajme hold prichádzajúcej jari,
zima končí a strieda ju obdobie zrodu - jar.
 Dňa 22. 03. 2013 sa deti z ŠKD spoločne vybrali k rieke Rimava.
            Po ceste si žiaci postupne podávali Morenu,aby sa rozlúčili so zimou a privítali Jar.
       Nakoniec Morenu zapálila p.vych. Hegedűšová so žiakmi 4.roč.  a hodili do rieky z mosta.
pripravila: vych.J.Hegedűšová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára