piatok 30. decembra 2011

Vianočná besiedka v ŠKD

VIANOCE, VIANOCE, PRICHÁDZAJÚ...

vianočné animácie na mobil - SonyEricsson
19. 12. 2011 Pri tónoch tejto vianočnej piesne, cítime akýsi vnútorný pokoj, očakávanie a radosť z nastávajúcich dní. Áno. Sú tu Vianoce - najkrajšie sviatky v roku.
  
Aj Vaše deti pre svojich najbližších pripravili prekrásny program. Svedomite sa pripravovali, učili sa básničky, pesničky, koledy a tance.Zároveň vlastnoručne pripravili pre svojich rodičov pozdravy a p. vychovávateľky napiekli a vyzdobili perníčky, ktoré určite Vám chutili.
vianočné animácie na mobil - SonyEricsson 


Želáme Vám pokojné a štedré vianočné sviatky.
pripravili: všetky vychovávateľky

Vianoce sú plné tajomstiev a deti samá otázka:
Prečo leží Ježiško na slame a nie v postieľke?
Načo nám svieti na stole sviečka, keď máme elektrinu?
Ako otec chytil kapra, keď nemá udicu?
Prečo si vyzdobujeme na vianoce ihličnaté stromy a nie listnaté?
          
Možno dávame ihličnatým stromom prednosť preto, aby popichali maškrtníkov, či aspoň, aby ich upozornili, že sa nemajú prejedať sladkostí, lebo to škodí zdraviu.
NIE,NIE! To nedáva zmysel. Vianoce sú sviatky štedrosti, nestrážia svoje dobroty, skôr ich núkajú a nad maškrtníkmi prižmúria oko.
Zelené ihličky majú pravdepodobne inú funkciu.
Pozašívajú rany, diery, ktoré počas roka utŕžia naše city, sebavedomie, naša duša. Ľudia sa počas roka poškriepia, bezdôvodne ublížia, pourážajú. Sú k sebe nespravodliví.
Deti zavše neposlúchajú dospelých, dospelí klamú deti, deti podvádzajú dospelých, dospelí deťom akosi nerozumejú.
Priateľ zradí priateľa, známy ublíži známemu,či neznámemu, napriek tomu, že ho ešte nikdy nestretol.
A čuduj sa svete!

Zavítajú k nám vianočné sviatky a všetky tieto diery pozašívajú, zacelia, zahoja, často bez jazvičiek, akoby nikdy žiadne spory, krivdy, urážky ani neboli.
Na Vianoce zavládne zmier.
K štedrej večeri si sadáme pokojní a spokojní, prekypujeme k sebe láskou, úctou a porozumením.
Úprimne si zavinšujeme všetko najlepšie, rozdelíme si jabĺčko na toľko dielov, koľko nás sedí pri stole a podelíme sa.
Toľko je v nás lásky, že z nej ešte kopu zabalíme a kladieme pod vianočný stromček ako darčeky svojim blízkym.
To je šťastia, to je radosti!

Čo keby sme aspoň kúsok z nej nechali, aby sme z tej lásky a nehy mali po celý nasledujúci rok?

VIANOCE - hviezdy pokoja, strieborné prskavky šťastia. Tieto ale aj iné prívlastky sú charakteristické pre najkrajšie sviatky roka, ktoré nás napĺňajú veľkým citom a obyčajným ľudským šťastím.

VIANOCE - sú všade, sú aj v nás.Rozpráva o tom atmosféra vyzdobených miest, dedín, škôl, vôňa našich domovov.
Už o pár dní nám opäť s vôňou ihličia zaklopú na dvere, ticho a nenápadne.

Preto nech sú pre nás všetkých sviatkami plnými lásky, pokoja a oddychu.Nech je naše srdce obklopené láskou všetkých blízkych a žiari šťastím jasne ako Betlehémska hviezda.
Nech pod stromčekom nájdete veľa darčekov, ktoré Vás pri srdiečku zahrejú a zažijete chvíle, na ktoré budete s úsmevom vždy spomínať.
  
PRAJEME VÁM KRÁSNE A POKOJNÉ VIANOCE, ABY STE NAČERPALI VEĽA RADOSTI DO ŽIVOTA A SILU PREKONAŤ VŠETKY PREKÁŽKY, KTORÉ VÁM NASTÁVAJÚCI ROK PRINESIE DO CESTY.
    

pondelok 5. decembra 2011

MIKULÁŠ

Dňa 5.decembra sme si v ŠKD pripravili Mikulášske popoludnie, kde sme si precvičili program blížiacim sa Vianociam.Deti po programe dostali od svojich vychovávateliek sladkosti vo forme balíčkov alebo adventných kalendárov.
 
       
6.decembra  je Mikuláša
 

    Deti sa toho dňa nevedia dočkať a už večer predtým si chystajú ukladajú topánky do okna, alebo predo dvere , aby ich mohol Mikuláš naplniť dobrotami. A skutočne, na druhý deň ráno z topánok niečo vytŕča.... Občas sa stane, že sám Mikuláš osobne zaklope na dvere. Pre veľa detí nastane vtedy nepríjemná situácia. Veď kto bol vždy dobrý? Kto sa už raz s Mikulášom stretol, vie, že sa ho nemusí báť. Mikuláš je priateľom všetkých detí.

 
Sv. Mikuláš z Mýri ( z Bari)
Kedysi dávno, pred 1 700 rokmi žil v Tureckom meste Myra biskup
 - sv. Mikuláš Mýrsky.
 Narodil sa niekedy okolo roku 270,Patare na južnom pobreží Malej Ázie v rímskej provincii,  v západnej časti poloostrova Malá Ázia v dnešnom Turecku, bohatému patarskému obchodníkovi do kresťansej -  gréckej  rodiny. Bežne se udáva, že sa tak stalo mezi rokmi 280/286, ale udávajú sa i skoršie termíny, z ktorých najstarší hovorí  o roku 250. 
V súčasnej dobe je Patara takmer pochovaná pod dunami neustále sa pohybujúceho piesku a zdá sa, že nie je ďaleko k tomu, aby sa pod ním stratili i posledné stopy kúpeľného komplexu, divadla, brány a ostatních pamiatok kedysi rozkvetajúceho sa mesta.

 Už v mladosti bol povestný pre svoju dobročinnosť, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom. Zdedil veľké bohatstvo, ktoré použil na obdarovávanie  tých, ktorí to najviac potrebovali. Dal postaviť aj nemocnicu. Vykonával dobré skutky, pomáhal ľuďom, ale nik ho pri tom nevidel, nik nezbadal. Vždy nebadane zmizol a ľudia, ktorým pomoc poskytol, mu nemohli ani poďakovať.
Je známy príbeh, ako dal nepozorovane v noci trom chudobným dievčatám peniaze na veno, aby sa mohli vydať. Odtiaľ sa azda odvodzuje ľudový zvyk v niektorých krajinách, že v noci pred sviatkom sv. Mikuláša sa dávajú deťom darčeky tak, aby to nezbadali, kto im ich dáva. Ďalšie príbehy zo životopisov sv. Mikuláša hovoria aj o tom,  ako svätý biskup dosiahol oslobodenie troch nevinne na smrť odsúdených dôstojníkov, ako zachránil stroskotaných námorníkov, ako odvrátil od svojho mesta hlad, ako vzkriesil zabitých klerikov.


   Sv. Mikuláš Mýrsky zomrel 6.decembra, niekedy medzi rokmi 345 a 352
pokojnou smrťou   ( uvádza sa i  rok 330) v Myre,  /dnes Demere – Turecko/ v pomerne vysokom veku.  Pochovali ho v kostole v Myre, kde boli jeho telesné pozostatky až do roku 1087.
  V 11. storočí,  keď sa Byzantská ríša potácala pod útokmi  početných nájazdov islamských bojovníkov a  Malá Ázia sa stala sučasťou  islamského sveta,  padol Mikulášov hrob do rúk muslimov, čo vyburcovalo  talianských námorníkov,  ktorí v roku1087 Myru prepadli a Mikulášove ostatky odviezli do talianskeho prístavného mesta  Bari.  Prázdny sarkofág však stojí v Demre dodnes. Kryptu s Mikulášovými pozostatkami posvetil v roku 1089 pápež Urban II. Tam vystavili nový kostol zasvätený sv. Mikulášovi, do ktorého uložili svätcove pozostatky. Odvtedy sa sv. Mikuláš z Mýri nazýva aj sv. Mikuláš z Bari.

    Na Východe sa úcta sv. Mikuláša Mýrskeho rozšírila už v 6. storočí. Na kresťanský Západ sa dostal prostredníctvom italogréckych cirkevných obcí a vzrástla najmä po prenesení svätcových ostatkov do Bari.  Napriek všetkej kritickej obozretnosti a výhradám treba pripustiť, že v postave mýrskeho biskupa muselo ísť o výnimočnú osobnosť, ktorá vyvolala nezvyčajnú pozornosť a úctu.

                                                                                                              
pripravila: vych.A.Vrábeľová

Advent

Adventné obdobie ľudstvo oslavuje už od 7. storočia nášho letopočtu. Začína sa 4 nedele pred Štedrým dňom a práve na Štedrý deň končí. Samotné slovíčko „advent“ znamená v preklade príchod. Symbolizuje zrodenie Ježiška. Každá nedeľa v období adventu má svoj špecifický liturgický význam. Prvá nabáda na bedlivosť, druhá je v znamení pokánia, tretia sa nesie v znamení radosti. Hoci pre advent je typická fialová farba, práve v tretiu adventnú nedeľu ju nadrádza veselšia ružová. Akoby už táto farba zvestovala a nabádala k oslavám a radosti. Štvrtá adventná nedeľa hovorí o udalostiach bezprostredne pred narodením Ježiška. Adventné obdobie vrcholí vigíliou. V Štedrý deň napoludnie začínajú Vianoce. Klasickým symbolom adventného obdobia je adventný veniec.
 

V našich krajinách nie je možno tak rozšírený ako napríklad v Spojených štátoch. Tam sa adventným vencom ozdobujú dvere domov. Tento symbol sa však do užívania dostal podstatne neskôr, ako samotné oslavy adventného obdobia. Prvá zmienka o ňom pochádza až z 19. storočia, presnejšie z roku 1838 z Hamburgu, kedy teológ Johann Heinrich Wichern zavesil veniec na dvere sirotinca. Pod vencom bola pokladnička na milodary pre opustené deti. Wichern pripevnil každý deň na veniec jednu sviečku.
Dnes sa už na adventných vencoch používajú len 4 sviečky, ktoré symbolizujú práve 4 adventné nedele.


Čas adventu a s tým aj čas príchodu Vianoc sa blíži neuveriteľne rýchlo – a napriek tomu, že nám, dospelým, dni prefrčia pomedzi prsty len tak, deťom sa zdajú pridlhé. Aj preto sme si vyrobili adventný kalendár ANJELA.Miesto sladkostí som pre nich pripravila hádanky, ktoré majú hádať po celé Adventné obdobie.Deti si odpovede zapisujú na pripravený list a po Vianociach si ich vyhodnotíme.Veľmi pekne ďakujem rodičom, že im hádanky vložili do pripraveného kalendára, ktoré som im poslala v obálke.

pripravila: vych.A.Vrábeľová X.oddelenie ŠKD

Mesiac november

Jedáleň
Po rekonštrukcii našej jedálne ostali steny prázdne a tak sme ju trošku zveľadili.

  
   
  
Zároveň sme vyrobili aj veniec k pamätnej tabuli P.Kellnera Hostinského,
 ktorá je umiestnená pred vchodom na druhý stupeň .
pripravila: vych.A.Vrábeľová