piatok 4. júla 2014

Letná súťaž


Milé deti!
Počas letných prázdnin zažijete veľa nového, strávite dovolenku pri mori, v prírode alebo v tábore. Svoje zážitky môžete nakresliť na A4 výkres, pričom na zadnú stranu napíšte meno a priezvisko, vek, triedu a doneste ho do zborovne ŠKD p.vychovávateľke Vrábeľovej. 

Doniesť ho môžete osobne od 18.8.2014 do 28.8.2014
 v čase od 8.00 do 12.00hod. alebo 
poslať poštou na adresu školy.
Všetky práce budú vystavené na I.stupni na dolnej chodbe.
Neváhaj a kresli svoj najkrajší zážitok z prázdnin.
Všetky práce budú ocenené a vyhodnotené. 
"NUDU ZAŽEŇ KRESBOU!"
Veľmi sa tešíme na vaše práce.
To Vám prajú všetky vychovávateľky.
blog pripravila:A.Vrábeľová