streda 21. júna 2017

Deň otcov v smajlíkovej triede

                                                                                               blog pripravilla IvonaNémethová

piatok 16. júna 2017

Slniečková trieda


POZDRAVY PRE OTECKOV, 
ktoré vyrobili z lásky  k ich sviatku.

Deň otcov sa na Slovensku slávi tretiu nedeľu v 

mesiaci jún.

pripravila: A. Vrábeľová

nedeľa 4. júna 2017

Vesmír očami detí

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kreslené obrázky vesmír

V piatok 2. júna sa druháci a tretiaci stretli v triede Mimoni, aby si spoločne zasúťažili vo vedomostnom kvíze o vesmíre. Pre deti boli pripravené zaujímavé otázky o vesmíre. Deti odpovedali buď písomnou formou, alebo mali možnosť výberu z niekoľkých ponúknutých odpovedí.

Súťažiace družstvá


A takto sme súťažili....Vyhodnotenie vedomostného kvízu: 1. MIESTO - trieda TRPASLÍKOVA


2. MIESTO - trieda MIMONI


3. MIESTO - trieda MÁŠA A MEDVEĎ


Všetkým súťažiacim gratulujeme!

Pripravila: Henrieta Pindiaková


Deň rodiny

Výsledek obrázku pro kreslené obrázky rodiny

Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky. V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život.  Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe slabším.  Preto je rodina nenahraditeľná.

Pani učiteľka Vierka Vilhanová pripravila pri tejto príležitosti pre druháčikov zábavno- súťažné popoludnie.

Naši súťažiaci


Súťažiacich hodnotila detská porota a porota pani vychovávateliek


A mohlo sa začať súťažiť v nasledovných disciplínach: Obliekanie bábiky


Poznávanie pracovných nástrojov


Spievanie uspávanky


Pribíjanie klincov do dreva


Skladanie kolísky z lega


Po vyhodnotení boli súťažiaci odmenení
Pripravila: Mgr. Viera Vilhanová
Blog: Henrieta Pindiaková