pondelok 29. septembra 2014

SVETOVÝ DEŇ SRDCA v triede Maťka a Kubka a Smajlíkovej

Svetový deň srdca
Svetový deň srdca (28.9) podporujú organizácie WHO, Svetová federácia pre zdravé srdce (WHF) a UNESCO a pripomína sa od roku 2000. Hlavnou myšlienkou je zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami. Medzi hlavné faktory patrí fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nadváha a obezita, nezdravý spôsob stravovania, vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu.
V piatok  o 13.00 hod. sa zišli deti z tried Maťka a Kubka a Smajlíkovej v 2.C. Pani vychovávateľky Suňaiová a Némethová si pre nich pripravili nenáročnú aktivitku ku DŇU SRDCA. Predchádzalo jej sledovanie príbehu zo seriálu BOL RAZ JEDEN ŽIVOT - 7.časť SRDCE. Po zhliadnutí príbehu sme deťom kládli otázky čo všetko škodí srdcu a čo treba robiť, aby bolo zdravé. Deti veľmi dobre odpovedali, bolo vidieť, že ich to zaujalo a že dávali pozor.
Potom si deti posadali do lavíc. Dostali srdiečka, ktoré mali vyfarbiť, vystrihnúť a nakresliť srdiečku tváričku. Po prestrčení ukazováka a prostredníka cez dierky na srdiečku dostali nožičky, ktoré tvorili ich vlastné prsty. Deti sa potom s radosťou so srdiečkami aj zahrali. 


Pripravili : vych. Suňaiová a Némethová

V pondelok si deň srdca pripomenuli aj triedy: Lienková a Krtková. Spoločne si pozreli rozprávku Bol raz jeden život - Srdce. Deti po skončení rozprávky odpovedali na pripravené otázky. Potom si spoločne zacvičili a počúvali tlkot srdiečka. Na záver aktivity si vymaľovali srdiečka, ktoré si pre nich pripravili ich vychovávateľky. 

Pripravili: Vrábeľová a Sojková

sobota 20. septembra 2014

September


VITAJTE V ŠKOLSKOM KLUBE
v šk.roku 2014/2015 

Žiakov  3. a 4. ročníka dňa 5.9.2014 o 14.00 hod.  v telocvični školy privítali deti, ktoré navštevujú krúžok - Karate.
Predviedli nám ako prebieha ich tréning. Žiakov, ktorých toto bojové umenie zaujalo, sa mohli následne prihlásiť do krúžku. 

pripravila:A.Vrábeľová