streda 30. septembra 2015

PUTOVANIE PO MLIEČNEJ DRÁHE - kvíz v tr. Maťka a Kubka, Smajlíkovej a Pirátskej

Svetový deň mlieka v školách
-  je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty
 pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.
V stredu 30.9 si tento deň pripomenuli v rámci spolupráce medzi oddeleniami ŠKD Maťka a Kubka a Smajlíkovej a teraz už aj Pirátskejdeti spolu
 s p.vychovávateľkami Suňaiovou 
a Némethovou. Vybrali sa na " PUTOVANIE PO MLIEČNEJ DRÁHE ", t.j. plnili aktivity, ktorými sa dostali úspešne na "koniec cesty".
1. AKTIVITA: Zhotoviť kravičku a dať jej meno
Takto pracovali Smajlíkovci a Piráti 
a takto zase Maťkovia a Kubkovia a Piráti :
Deti kravičkám vymysleli pekné mená, napr. Matilda, Milka, Trudi, Fliačik, Ruženka,...

2. AKTIVITA : Kvíz ku Dňu mlieka
Stretli sme sa v Smajlíkovej triede. P. vych. Suňaiová si pre nás pripravila poučný a zábavný kvíz o mlieku a samozrejme aj pekné diplomy pre víťazov. Súťažili sme v skupinkách, odpovedali sme písomne na 14 otázok, mali sme možnosť výberu z viacerých odpovedí.
Na záver p. vychovávateľka Némethová spočítala správne odpovede a vyhodnotila kvíz.
Blog pripravila : R. Suňaiová