pondelok 25. marca 2019

Deň otvorených dverí

Vychovávateľky z ŠKD sa zúčastnili na DOD, 
ktorý sa uskutočnil 23.3.2019 o 13.30 hod.v areály školy.


Pani vychovávateľka M.Mičková ako PIPI DLHÁ PANČUCHA privítala všetky detičky a aj rodičov, 
porozprávala im o pripravených aktivitách pre nich a na začiatku deti s 1.ročníka zatancovali tanček, ktorí si pripravili počas aktivít v ŠKD s pani vychovávateľkou Mičkovou. 

Pre detičky v rámci ŠKD sme si pripravili maľovanie sádrových odliatkov a maľovanie veľkonočných vajíčok.
 

Svoje výrobky si deti mohli vziať domov na pamiatku.Rodičia si mohli pozrieť aj časopis VEDKO najnovšie číslo,
 ktoré vydáva ŠKD. Získali nové informácie o činnostiach, ktoré sa robia v oddeleniach:(súťaže,besedy,kvízy,besiedky atď...)

Zároveň sa im chceme poďakovať, že si našli čas a navštívili naše tvorivé dielne.Tešíme sa na nich v novom školskom roku 2019/2020 v Školskom klube detí.
blog pripravila: vych.A.Vrábeľová,
foto: R.Súňaiová, Z.Négyesiová, 
M.Mičková, H.Pindiaková, J.Hegedušová

štvrtok 21. marca 2019

Bodková trieda- Galéria tieňov

Kreslenie má mnoho podôb. A tu je jedna z nich, o ktorej zrejme ani netušíte! Ak sa poobzeráme okolo seba, uvidíme, že každá vec okolo vás vrhá akýsi tieň. Jeho veľkosť, ostrosť a intenzita závisia od dopadajúceho svetla.Slnečné počasie nám doprialo hru "Galéria tieňov".Deti zaujmú rôzne pozície v rade vedľa seba. Vybrané dieťa kriedou obkresľuje tiene, až vznikne celá galéria. Následne si tiene deti prezerajú a pri jednotlivých obrysoch sa snažia "vmestiť" vlastný tieň do obrysu na zemi.Deťom sa hra páčila a úsmevmi na tvári vyjadrovali svoju radosť z dnešného zaujímavého kreslenia .aktivitu pripravila: Kristína Sivoková , blog pripravila: Ivona Némethová

Fašiangy a MDŽ v bodkovej triede

 Čas neúprosne uteká a školský rok sa prehupol do druhej polovice. Keďže je v našom oddelení vždy veselo, nebolo tomu inak ani teraz. V našom školskom klube bolo často počuť pesničku, ktorá vystihovala blížiace sa obdobie fašiang: ,,Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožúška, zima mu bude. My sme kožúšok nemali, ale ani zima nám nebola, pretože sme mali vždy plné ruky práce a pripravovali sme sa na blížiaci sa karneval. Pozrite sa akí sme šikovní: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       A je tu mesiac marec. Blížil sa deň keď majú sviatok všetky ženy. My sme usilovne pracovali, aby sme potešili mamičky, staré mamy, babky, tety a pripravili sme niekoľko darčekov.  

aktivity pripravila : Kristína Sivoková ,  blog pripravila : Ivona Némethová

nedeľa 17. marca 2019

Vedomostný kvíz pre štvrtákov - Rozum do vrecka


Škola, Učenie, Grafika, Design, Dievča

V piatok 15.marca sa stretli štvrtáci v triede Mimoni, aby si overili svoje vedomosti zo slovenského jazyka, matematiky, vlastivedy a prírodovedy vo vedomostnom kvíze ROZUM DO VRECKA.

Deti súťažili v trojčlenných skupinách. Z každého vyučovacieho predmetu ich čakalo päť otázok. Za každú správnu odpoveď získala skupina bod. 

Deti si overili svoje znalosti z jednotlivých vyučovacích predmetov a po sčítaní všetkých získaných bodov, nasledovalo vyhodnotenie.

3. miesto - trieda Máša a medveď


2. miesto - trieda Mimoni


1. miesto - trieda Mačiatkova Pá a Pí


Všetkým súťažiacim gratulujeme!