streda 23. marca 2016

Veľkonočné zvyky a tradície

Aj v ŠKD sme si spríjemnili naše prostredie. 
V triedach sme si vytvorili veľkonočnú atmosféru. S deťmi sme maľovali sadrové odliatky či veľkonočné vajíčka.Pre deti z triedy Maťka Kubka,
Pirátskej, Krtkovej a Včielkovej
 som pripravila prezentáciu o zvykoch a tradíciách Veľkej noci.
Deti sa dozvedeli o Zelenom štvrtku
Veľkom piatku 
Bielej sobote
Veľkonočnej nedeli
Veľkonočnom pondelku

Po prezentácii sme si spoločne zopakovali slovné druhy, ako sú prídavné mená,  podstatné mená, číslovky a vybrané slová. Deti sa navzájom dopĺňali, aj keď tretiaci ešte niektoré učivo nepreberali. Na tvári deťom nechýbal úsmev a za správnu odpoveď boli odmenení cukríkmi.
Strávili sme pekné predveľkonočné popoludnie v ŠKD .foto: R.Súňaiová
blog: A.Vrábeľová

Vynášanie Moreny 201622. marca sme sa symbolicky rozlúčili so zimou. 

Spolu so žiakmi ŠKD sme prostredníctvom

ľudovej tradície vynášania Moreny privítali jar. 

Vynášanie Moreny je starý ľudový zvyk, ktorý symbolicky

pretrváva dodnes. Morena zosobňovala všetko zlé, 

čoho sa chceli ľudia na jar zbaviť.

Našu Morenu zo slamy a oblečenú v kroji,

  sme spoločne odniesli k Rimave,

kde ju pani vychovávateľky zapálili a hodili 

do rieky Rimavy. Rozlúčkou s Morenou sme privolali

teplú a životodarnú JAR.
text pripravila: Z.Negyesiová
video pripravila: A.Vrábeľová
fotky: všetky vychovávateľky