pondelok 5. decembra 2011

Advent

Adventné obdobie ľudstvo oslavuje už od 7. storočia nášho letopočtu. Začína sa 4 nedele pred Štedrým dňom a práve na Štedrý deň končí. Samotné slovíčko „advent“ znamená v preklade príchod. Symbolizuje zrodenie Ježiška. Každá nedeľa v období adventu má svoj špecifický liturgický význam. Prvá nabáda na bedlivosť, druhá je v znamení pokánia, tretia sa nesie v znamení radosti. Hoci pre advent je typická fialová farba, práve v tretiu adventnú nedeľu ju nadrádza veselšia ružová. Akoby už táto farba zvestovala a nabádala k oslavám a radosti. Štvrtá adventná nedeľa hovorí o udalostiach bezprostredne pred narodením Ježiška. Adventné obdobie vrcholí vigíliou. V Štedrý deň napoludnie začínajú Vianoce. Klasickým symbolom adventného obdobia je adventný veniec.
 

V našich krajinách nie je možno tak rozšírený ako napríklad v Spojených štátoch. Tam sa adventným vencom ozdobujú dvere domov. Tento symbol sa však do užívania dostal podstatne neskôr, ako samotné oslavy adventného obdobia. Prvá zmienka o ňom pochádza až z 19. storočia, presnejšie z roku 1838 z Hamburgu, kedy teológ Johann Heinrich Wichern zavesil veniec na dvere sirotinca. Pod vencom bola pokladnička na milodary pre opustené deti. Wichern pripevnil každý deň na veniec jednu sviečku.
Dnes sa už na adventných vencoch používajú len 4 sviečky, ktoré symbolizujú práve 4 adventné nedele.


Čas adventu a s tým aj čas príchodu Vianoc sa blíži neuveriteľne rýchlo – a napriek tomu, že nám, dospelým, dni prefrčia pomedzi prsty len tak, deťom sa zdajú pridlhé. Aj preto sme si vyrobili adventný kalendár ANJELA.Miesto sladkostí som pre nich pripravila hádanky, ktoré majú hádať po celé Adventné obdobie.Deti si odpovede zapisujú na pripravený list a po Vianociach si ich vyhodnotíme.Veľmi pekne ďakujem rodičom, že im hádanky vložili do pripraveného kalendára, ktoré som im poslala v obálke.

pripravila: vych.A.Vrábeľová X.oddelenie ŠKD

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára