piatok 19. decembra 2014

ADVENT v tr. Maťka a Kubka - piatok

Posledný deň nášho tematického týždňa bol skôr rozlúčkový, pretože sa už všetci tešili na vianočné prázdniny. Po obede sme si posadali do komunity , kruhu na koberec k vianočnému stromčeku a  p. vych. Suňaiová nám zapálila vianočný svietnik. Postupne od prvého po posledného sme si svietniček podávali a každý pritom vyslovil svoje vianočné prianie a želanie do nového roka 2015 pre ostatných. Boli to pekné a dojímavé slová. Nakoniec nám aj p. vychovávateľka popriala a zaželala ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE...


Potom sme sa zahrali s hračkami - bábikami, autíčkami, balónikmi, ktoré sme si priniesli z domu.
Keď sme sa pohrali, chcelo sa nám kresliť - p. vych. navrhla, žeby sme mohli nakresliť : MÔJ VIANOČNÝ STROMČEK. Pri kreslení sme počúvali vianočné koledy, ktoré sme si aj zaspievali.

Neskôr k nám prišli aj Smajlíkovia a spolu sme sledovali peknú rozprávku z DVD - Ľadové kráľovstvo.

Po skončení sme upratali triedu a s p. vychovávateľkou a p. uč. Sivokovou sme išli do CVČ - Relax, kde sme sa pripravili - prezliekli na večerné vystúpenie v kostole s Trojkráľovou hrou, ktorú s nami nacvičila p. uč. Sivoková.
S p. vych. sme sa rozlúčili, že sa opäť vidíme v novom roku.
*****Š Ť A S T N É  A V E S E L É  V I A N O C E  !*****

Pripravila : R. Suňaiová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára