streda 8. mája 2013

APRÍL -  mesiac lesov
v Krtkovej triede.

Nielen apríl je mesiacom lesov, ale celý rok treba vnímať
lesy okolo nás.Najskôr sme sa oboznámili so vznikom lesa,
rastom stromov, funkciami lesa i jeho ochranou.
Zoznámili sme sa s lesnými drevinami a lesnou zverou.
Vedomosti o lese sme si preskúšali v hádankách
ale aj v prírodopisnom kvíze.Deti pracovali
 v skupinách a spoločne riešili zadané úlohy.

Zručnosti a fantáziu využili
 v pracovno-technickej činnosti, kde sa im
podarilo vytvoriť krásne práce s lesnou tematikou,
 
 dokresľovali obrázok omaľovánky,
čítali sme si príbehy o zvieratkách v lese,
spolu sme si pozreli
prezentáciu o prírode,stromoch,
zvieratách,ktoré žijú v našich lesoch.
Vyzdobili sme si jarný strom na chodbe školy.
Mesiac apríl bol ajmesiacom bezpečnosti na cestách.
Deti prostredníctvom školskej dopravnej
výchovy a prevencie bezpečnosti získavajú základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách.
Pre deti som pripravila
vedomostný test z dopravy ,ktorý bol zameraný na
bicyklistov,
pretože aj naši prváci sa stávajú cestnými účastníkmi v doprave.Svoje vedomosti mohli
využiť v teste ,ako sa má správať každý
bicyklista, ktorý je súčasťou cestnej premávky .
Deti súťažili samostatne.

Na 1. mieste sa umiestnil M.Katreniak,

na 2. mieste - M.Banský,

na 3.mieste
sa umiestnilo až 5 detí
s rovnakým počtom bodov:
A.Jakab,A.Gáliková,M.Mitter,S.Štoberová,P.Repčoková

V mesiaci apríl prehehla súťaž SUPERTANEC,
 do ktorej sa prihlásili dvaja žiaci z ŠKD a to
K.Velkovová a K.Kováč.
Každé dieťa v dopravnom kvíze ale
aj v prírodovednom  bolo odmenené
diplomom ale aj malým darčekom od
p.vychovávateľky.
Blahoželám všetkým víťazom.

pripravila:vychVrábeľová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára