sobota 25. apríla 2015

"ZACHRÁŇME NAŠU Z E M !"- aktivity v triedach Maťka a Kubka a Smajlíkovej

Tematický týždeň ku DŇU ZEME


Pondelok 20.4.2015
Smajlíkovia a Maťkovia a Kubkovia sa opäť stretli v 2.C, kde si pre nich p. vych. Suňaiová a Némethová pripravili ppt. prezentáciu Zem - modrá planéta. Najskôr sme deťom v komunite položili otázku : "Povedz jedno slovo, ktoré Ti napadne, keď počuješ slovo Z E M." Deti postupne hovorili slová, napr. môj domov, vesmír, slnečná sústava, príroda, rastliny, živočíchy, vzduch, voda,... . Boli sme milo prekvapené aké slová niektoré deti povymýšľali, keďže sú len druháci. Pri každom jednom snímku z prezentácie sme sa zastavili, deti samé rozprávali o tom čo vedeli aj zo života, napr. čo znečisťuje vzduch, vodu, aký to má vplyv na človeka, zvieratá, rastliny; prečo sa robí zber papiera, pet fliaš; čo je recyklácia, ako triedime odpad; ako chrániť prírodu,.. .Utorok 21.4.2015
V obidvoch 
triedach deti pracovali s
odpadovým
 materiálom,
použili sme rolky z toaletného papiera, zvyšky krepového papiera, výstrižky z časopisov.
Smajlíkovia vyrobili tulipány a stromy dokresľovaním :
Maťkovia-Kubkovia, keďže apríl je aj mesiac lesov, vyrobili listnaté a ihličnaté stromy :

Streda 22.4.2015
Bol DEŇ ZEME, a preto sme sa zúčastnili akcie CVČ-Relax "Pavučina vzťahov medzi človekom, živočíchmi a rastlinami" na Hlavnom námestí o 14.00 hod. Za pomoci špagátu deti slučkou prevliekali prázdne papierové rolky, ktoré mali symbolicky znamenať živú časť prírody. Niektoré rolky boli pomaľované motívmi kvietkov, živočíchov.
 Okrem toho sa deti zapojili aj do iných aktivít, ktoré pre nich pripravili ochranári :


Štvrtok 23.4.2015
V tento deň mali prísť naše deti oblečené vo farbách Zeme, t.j. modrom, bielom, hnedom, zelenom alebo žltom tričku. Spolu s deťmi z tried Krtkovej a Lienkovej s p. vych. Vrábeľovou a Sojkovou sme sa pokúsili vytvoriť zemeguľu.
Zišli sme sa na školskom dvore medzi  I. a II. stupňom a podľa farieb sme deti usporiadali-modré tričká boli moria a oceány, hnedé, zelené a žlté boli kontinenty, pevnina a biele tričká boli póly-severný a južný. P. vych. Vrábeľová potom odfotila náš výtvor z triedy na poschodí-4.B. Celkom sa nám naša zemeguľa vydarila.
Za aktivitu vo všetkých činnostiach ku 
Dňu Zeme dostali Maťkovia a Kubkovia diplomy, ktoré si mohli vyfarbiť :

Piatok 24.4.2015
Smajlíkovia a Maťkovia a Kubkovia vytvorili pekné plagáty z odpadového materiálu, zvyškov farebného papiera, papierových kartónov - rozkvitnutú lúku.
Keďže každý musí "priložiť ruky k dielu", aby ochránil prírodu, tak slnko, kvety a trávu tvorili obkreslené detské rúčky.


Pripravila : R. Suňaiová

2 komentáre: