pondelok 14. apríla 2014

Vedomostný kvíz - VLASTIVEDKO
 Dňa 9.apríla si druháci v triede Vláčika Tomáša
 overili vedomosti v kvíze Vlastivedko.
 

Kvíz pozostával zo 14-tich otázok, zameraných na učivo z vlastivedy a dopravnej výchovy.

Deti súťažili v 3-členných družstvách. Otázky, na ktoré mali súťažiaci odpovedať, vyberali diváci prostredníctvom čísiel.  Každé číslo skrývalo zadanie otázky. Deti odpovedali písomnou formou, zakrúžkovaním správnych odpovedí, alebo výberom z 3 možností. Za každú správnu odpoveď získali družstvá body.

 

Po 1. kole vedomostného kvízu dievčatá z triedy Vláčika Tomáša zaspievali pesničku a pokračovalo sa 2. kolom. Na záver sa sčítali body všetkých družstiev. Stav bol nerozhodný, preto nasledovali doplňujúce otázky. 


 

Výsledky vedomostného kvízu Vlastivedko boli nasledovné:

 

1.miesto

Andrej Hrivnák

Michaela Lenártová

Roman Šimon

                                    2. miesto                                

                     Juhaniaková Karin                 

                      Cerovská Valentína                   

                          Babičová Nikolet                         

  

3. miesto

      Jakab Alex

      Kurek Adam

          Korytiak Marek 

 

                 4. miesto                   

Tučeková Lucia

 Krokavcová Viktória

Pytliaková Lea

Deti všetkých družstiev boli odmenené diplomom a vecnou cenou.

 Pripravila: Henrieta Pindiaková

 

 

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára