sobota 18. marca 2017

MINITALENT
16.3.2017 pani vychovávateľky našej 


školy zorganizovali v ŠKD Minitalent.

Stretli sme sa v telocvični, kde si naše 

deti z  ŠKD sami pripravili vyše 


dvojhodinový  program plný spevu, tancov,


kúzlenia a hry na hudobný  nástroj. 


Ukázali svoj talent aj v skladaní 

rubikovej kocky a v ukážkach športového 

nadania. Naše talentované deti si sami 

vyberali hudbu, kostými ako aj rekvizity. Celým programom nás sprevádzala pani 

vychovávateľka Mičková a o ozvučenie sa 

staral pán Ligárt. Všetky deti boli veľmi 

šikovné, talentované a boli odmenené

medailou a rôznymi odmenami.blog pripravila: A.Vrábeľová  text a foto Bc. V. Petrovská

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára