štvrtok 27. marca 2014

SVETOVÝ DEŇ VODY
Voda je najvzácnejšia tekutina. Je základnou
podmienkou pre existenciu života na Zemi.
Je najrozšírenejšou látkou na Zemi. Pre rastliny je významné  jej celkové množstvo za rok, pre mnohé živočíchy je voda priamo životným prostredím. Popri pôde má prvoradý význam pre zabezpečenie výživy ľudstva.


Aj my prváci z tried SMAJLÍKOVEJ, MAŤKA A KUBKA a ROZPRÁVKOVEJ sme si pripomenuli tento DEŇ VODY. Pod vedením p. vych. Némethovej prebiehali aktivity, ktoré si pre nás pripravila.
Rozprávali sme sa o význame vody pre život ľudí, rastlín a živočíchov, o šetrení a zbytočnom neplytvaní vodou. Potom sme si zaspievali pesničky, ktoré súvisia s vodou, napr. Močila konope, močila, žaba jej do vody skočila..., keď tu zrazu - objavilo sa pred nami "jazierko s vodičkou a žabkami". V inej pesničke sa spieva :..."ale zrazu utíšil sa žabí hluk, blízko mláky zaklepoce čudný zvuk, a keď bocian priletí, mama skríkne na deti, ani muk".
Našou úlohou bolo zhotoviť bocianíkov do "tohto

jazierka".

Pripravili : vych. Némethová a Suňaiová

SMAJLÍKOVIA zhotovili ešte takéto krásne jazierko s rybičkami :
 

MAŤKOVCI A KUBKOVCI milé
plagátiky ku Dňu vody :


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára