streda 20. decembra 2017

Vianočná besiedka

Dňa 20. decembra 2017 sme pripravili pre rodičov VIANOČNÚ BESIEDKU.
Deti spolu s pani vychovávateľkami pripravili prekrásny program na tému:
Vianočná rozprávka.

V programe vystúpili deti zo spevokolu pod vedením p. uč. Mgr. S. Langovej, Anjel a čert, čerti, Perinbaba, tanečníci, deti zaspievali vianočné piesne a nechýbali aj koledníci. Na záver vystúpili aj pani vychovávateľky, ktoré si pripravili Mikulášsky tanec. Zároveň sa chceme poďakovať deťom, že zvládli svoje vystúpenie na jednotku, za čo hovoril ich úsmev na tvári. Poďakovanie patrí aj rodičom, že si našli čas a prišli vo veľkom počte pozrieť svoje ratolesti a povzbudiť ich.
Fotky si môžete pozrieť na stránke školy.
Na záver Vám chceme popriať 
VESELÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV V KRUHU RODINY.

program pripravili všetky pani vychovávateľky

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára