sobota 29. novembra 2014

Dopraváčik - kvíz pre deti 3. ročníka


Dňa 25. novembra sa stretli deti z tried Vláčika Tomáša, Krtkovej, Lienkovej a Včielkovej, aby si overili svoje vedomosti z dopravnej výchovy.

Deti sa rozdelili do skupín podľa tried a mohlo sa začať súťažiť.  Otázky pre súťažiacich vyberali deti z publika.

Deti mali na výber z troch možností. Za každú správnu odpoveď získala skupina jednu dopravnú značku. 
Po vedomostnom teste nasledovala tajnička. Na jej správne vyplnenie dozerali pani vychovávateľky  A. Vrábeľová  a  B. Sojková. To bol čas zapojiť aj obecenstvo, pre ktoré boli pripravené otázky a dopravné značky. Za každú správnu odpoveď získali deti z publika sladkú odmenu.
Na záver sa spočítali body, ktoré deti získali za test a tajničku. Dve skupiny detí mali rovnaký počet bodov, preto sa o prvé a druhé miesto museli popasovať aj s dopravnými značkami.


Vyhodnotenie dopravného kvízu:

4. miesto Krtkova trieda3. miesto Včielkova trieda2. miesto trieda Vláčika Tomáša

 

1. miesto Lienkova triedaPre súťažiacich boli pripravené diplomy a vecné ceny. 

Všetkým súťažiacim gratulujeme!Blog pripravila: Henrieta Pindiaková

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára