sobota 31. marca 2012

,,Ukážme, čo vieme"

14.3.2012 od 14.oo hod. na dolnej chodbe I.st. sa konal vedomostný kvíz pre žiakov 3. ročníka.
Pre deti boli pripravené otázky z oblasti vlastivedy, prírodovedy a vesmíru.Deti mali 4 možnosti v každej otázke, kde si mohli vybrať
 a zakrúžkovať správnu odpoveď.
Na 1. mieste sa umiestnili deti z 3.B - Dráčikovej triedy

2. miesto - 3.C - Srdiečkova trieda

3.miesto - 3.B - trieda Macka PU
Deti boli odmenené vecnými cenami a sladkosťami.
Kvíz  pre deti pripravila
 p.vych. A. Vrábeľová zo 4. ročníka.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára