štvrtok 25. mája 2017

„ Mladí záchranári“

Dňa 11.5.2017 sme si pre naše deti v ŠKD pripravili súťaž 
prvej pomoci s názvom „Mladí záchranári.“
Do súťaže sa zapojilo 5 družstiev z 3. a 4. ročníka, ktoré súťažili v troch disciplínach a to: 1. test, kde pomocou kartičiek A,B,C odpovedali na otázky z darcovstva krvi a z prvej pomoci . V 2. disciplíne s názvom „ošetri poranenie“
 si deti reálne vyskúšali ako ošetriť spolužiakovi poranenie.
Poslednou 3. disciplínou bola resuscitácia, kde si na figuríne vyskúšali 
záchranu života – oživovanie.
Všetci naši súťažiaci boli veľmi šikovní o čom svedčí aj vyhodnotenie súťaže.
Na 1. mieste zo 4. ročníka sa umiestnilo: družstvo Športovcov
Na 2. mieste sa umiestnilo: družstvo Nemocnica
Na 3. mieste sa umiestnilo: družstvo Mudrci
Na 1. mieste z 3. ročníka sa umiestnilo: družstvo Nezbednice
Na 2. mieste : družstvo Bosorky 
Všetci výhercovia boli odmenení diplomom  a sladkosťami.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Bc. Petrovi Ďurovičovi za spoluprácu  a všetkým, 
ktorí sa do súťaže zapojili.

Veríme, že sa naše deti aj prostredníctvom tejto súťaže naučili ako zachrániť život či už svojim kamarátom, alebo ľuďom, ktorí to potrebujú .pripravila: A.Vrábeľová, Bc.V. Petrovská, R. Súňaiová, M. Mičková

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára